Stordala nyheter

Individanpassad beroendevård

”Cancervården har över lag kommit långt när det gäller att välja medicinsk behandlingstyp utifrån patientens – och tumörens – olika egenskaper, som till exempel genprofil. Nu menar forskaren och sjuksköterskan Marlene Malmström att det är dags att på allvar ta individtänket till omvårdnaden.

– Över lag är vi inom vården dåligt rustade att möta människor i kris. Vi är ofta bra på att ge medicinsk information, men vi frågar inte alltid personen hur de mår eller känner. Det kan bero på att vi är rädda för att öppna de dörrarna, vi vet helt enkelt inte vad som finns på andra sidan. Vi behöver bli mer lyhörda.”

Inom beroendevården har man länge levt i villfarelsen att beroendet drabbar oss på samma sätt. Så till den grad att insatserna varit strömlinjeformade med innebörden att den klient som sticker ut blir bortsorterad. Om det finns det många vittnesmål.
Branschen har kidnappats av goda ekonomiska resultat och en enfaldighet hos beställaren. Långt bortom den kunskap och de redskap som idag finns har man envist bollat klienter in i stora vårdverksamheter med dåligt underbyggd metodik. Verksamheter som drivs med mer ideologisk agenda än något annat.

2013 utvecklade jag tillsammans med ett gäng visionärer på då nystartade Kontigo Care i Uppsala en digital teknik för att på distans kunna stötta alkoholister och missbrukare. Stödet bestod i slumpvisa och platsbundna nykterhetskontroller som nu via vår nya produkt kunde göras via egen mobiltelefon och internet. Den produkten finns idag tillgänglig i många av Sveriges kommuner och i en handfull andra länder runt om i världen.

Med det sagt att tekniken finns för en individbaserad beroendevård men för att det ska fungera behöver också kontexten uppgraderas. Individen behöver och kan nu mätas mot sig själv fullt ut i vården. Man kan granska motgångar och framsteg på ett helt nytt sätt och därigenom också justera insatser snabbt och effektivt. Digitala utredningar finns inbyggda i systemet och genom den information som kommer in lyckas vi både utreda och behandla i samma process. Många gånger parallellt och utan fördröjningar.

Stordala var först ut med att erbjuda digital beroende och missbruksvård i Sverige och grundades med ambitionen att varaktigt förändra den undermåliga vård som finns inom branschen. Vi står i början av en enorm förändring som kommer att förbättra livskvaliteten för tusentals lidande människor med ett beroende. Vi står redo och uppdaterade inför fram- och samtid.

 

 

Fler nyheter

Sommar

Stordala önskar alla samarbetspartners en god och fridfull sommar. Vi håller alltid öppet och...

Välkommen Isak!

Isak Netzler tillträder sin tjänst hos oss på Stordala i juni 2024 och han...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...