Stordala nyheter

Tillståndspliktiga verksamheter och samarbeten

Inom Stordala bedrivs omsorgsverksamhet i olika skepnader. Vi har basen i psykosocial problematik och är sedan slutet på 90-talet experter på beroende och missbruk.

På boendesidan har vi tillstånd för våra verksamheter. Både våra konsulentstödda familjehem och våra olika stödboenden bedrivs med tillstånd från IVO. Vi har också ett stort antal ramavtal med kommuner i Sverige gällande boende och i skrivande stund är antalet en bit över 150.

Vi har även avtal kring öppenvårdsinsatser med Uppsala kommun och ett samarbete med olika företag inom området psykosocialt stöd, rehabilitering och missbruksvård.

 

Fler nyheter

Mässa och nya medarbetare

Stordala kommer att delta vid SSIL:s temadag om gängkriminalitet på UKK här i Uppsala...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...