Stordala nyheter

Tillståndspliktiga verksamheter och samarbeten

Inom Stordala bedrivs omsorgsverksamhet i olika skepnader. Vi har basen i psykosocial problematik och är sedan slutet på 90-talet experter på beroende och missbruk.

På boendesidan har vi tillstånd för våra verksamheter. Både våra konsulentstödda familjehem och våra olika stödboenden bedrivs med tillstånd från IVO. Vi har också ett stort antal ramavtal med kommuner i Sverige gällande boende och i skrivande stund är antalet en bit över 150.

Vi har även avtal kring öppenvårdsinsatser med Uppsala kommun och ett samarbete med olika företag inom området psykosocialt stöd, rehabilitering och missbruksvård.

 

Fler nyheter

Behandlingsfamiljer i...

Stordala har till allt större del utvecklat insatser via så kallade behandlingsfamiljer. Vi förstärker...

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...