Stordala nyheter

Tillståndspliktiga verksamheter och samarbeten

Inom Stordala bedrivs omsorgsverksamhet i olika skepnader. Vi har basen i psykosocial problematik och är sedan slutet på 90-talet experter på beroende och missbruk.

På boendesidan har vi tillstånd för våra verksamheter. Både våra konsulentstödda familjehem och våra olika stödboenden bedrivs med tillstånd från IVO. Vi har också ett stort antal ramavtal med kommuner i Sverige gällande boende och i skrivande stund är antalet en bit över 150.

Vi har även avtal kring öppenvårdsinsatser med Uppsala kommun och ett samarbete med olika företag inom området psykosocialt stöd, rehabilitering och missbruksvård.

 

Fler nyheter

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...

Stordala tilldelas nationellt...

Adda inköpscentral har för Sveriges kommuner upphandlat ramavtal gällande stödboende i flera kategorier. Stordala...