Stordala nyheter

Tillståndspliktiga verksamheter och samarbeten

Inom Stordala bedrivs omsorgsverksamhet i olika skepnader. Vi har basen i psykosocial problematik och är sedan slutet på 90-talet experter på beroende och missbruk.

På boendesidan har vi tillstånd för våra verksamheter. Både våra konsulentstödda familjehem och våra olika stödboenden bedrivs med tillstånd från IVO. Vi har också ett stort antal ramavtal med kommuner i Sverige gällande boende och i skrivande stund är antalet en bit över 150.

Vi har även avtal kring öppenvårdsinsatser med Uppsala kommun och ett samarbete med olika företag inom området psykosocialt stöd, rehabilitering och missbruksvård.

 

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...