Stordala nyheter

Tillståndspliktiga verksamheter och samarbeten

Inom Stordala bedrivs omsorgsverksamhet i olika skepnader. Vi har basen i psykosocial problematik och är sedan slutet på 90-talet experter på beroende och missbruk.

På boendesidan har vi tillstånd för våra verksamheter. Både våra konsulentstödda familjehem och våra olika stödboenden bedrivs med tillstånd från IVO. Vi har också ett stort antal ramavtal med kommuner i Sverige gällande boende och i skrivande stund är antalet en bit över 150.

Vi har även avtal kring öppenvårdsinsatser med Uppsala kommun och ett samarbete med olika företag inom området psykosocialt stöd, rehabilitering och missbruksvård.

 

Fler nyheter

Verksam behandling av...

En liten uppdatering av Stordalas insatser och resultat sedan 2019: -Under perioden 2019-2022 har...

Får man betalt som familjehem?

Får man betalt som familjehem? Som familjehem hos oss får ni givetvis ekonomisk ersättning...

Behandling av spelberoende

Hos oss på Stordala sker behandlingen individuellt och omfattar åtta sessioner om två timmar...