Stordala nyheter

Handledning för våra familjehem

Vi skapar varje månad tillfällen för träffar med handledning och utbildning för våra familjehem. Det kan se lite olika ut men är alltid uppskattat och väsentligt i det viktiga uppdrag vi tillsammans har.

Vår handledare utbildade och orienterade denna gång i lågaffektivt bemötande och hur vi kan bevara och stärka relationer inom familjen genom att som vuxen ta ansvar för sina affekter och reglera dessa när ett barn eller tonåring inte hanterar sina.

Barn gör rätt om de kan och det är viktigt att vara medveten om det som familjehem till placerade barn med olika diagnoser och problembeteenden som kan både provocera och tära på familjelivet.

Vi diskuterade vikten av att vara medveten om vart ens gräns går och sina ”triggers” för att kunna lämna över till exempelvis den andra familjehemsföräldern.
Vi berörde även ämnet ”mentalisering” och kommer vid ett senare tillfälle att fördjupa oss i och kring det begreppet.

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...