Stordala nyheter

Handledning för våra familjehem

Vi skapar varje månad tillfällen för träffar med handledning och utbildning för våra familjehem. Det kan se lite olika ut men är alltid uppskattat och väsentligt i det viktiga uppdrag vi tillsammans har.

Vår handledare utbildade och orienterade denna gång i lågaffektivt bemötande och hur vi kan bevara och stärka relationer inom familjen genom att som vuxen ta ansvar för sina affekter och reglera dessa när ett barn eller tonåring inte hanterar sina.

Barn gör rätt om de kan och det är viktigt att vara medveten om det som familjehem till placerade barn med olika diagnoser och problembeteenden som kan både provocera och tära på familjelivet.

Vi diskuterade vikten av att vara medveten om vart ens gräns går och sina ”triggers” för att kunna lämna över till exempelvis den andra familjehemsföräldern.
Vi berörde även ämnet ”mentalisering” och kommer vid ett senare tillfälle att fördjupa oss i och kring det begreppet.

Fler nyheter

Verksam behandling av...

En liten uppdatering av Stordalas insatser och resultat sedan 2019: -Under perioden 2019-2022 har...

Får man betalt som familjehem?

Får man betalt som familjehem? Som familjehem hos oss får ni givetvis ekonomisk ersättning...

Behandling av spelberoende

Hos oss på Stordala sker behandlingen individuellt och omfattar åtta sessioner om två timmar...