Stordala nyheter

Dags att lämna gamla föreställningar och ideér

När beroendeterapeuter talar om att klienten behöver slå i botten innan en insats är möjlig så riskerar denne klientens liv. Alltid!

Jag vet att detta fortfarande förekommer i branschen och fick höra om det så sent som i förra veckan.
En klient som inte lyckades upprätthålla sin nykterhet återföll och behandlingshemmet han vistades på uppmanade socialtjänsten att skriva ut honom eftersom han inte ”var tillräckligt motiverad”.
Den insats man istället rekommenderade var alltså utskrivning och återgång i missbruk så att han skulle ”slå i botten” och sedan slokörad återkomma för vidare behandling.

Det är ett högt spel med människors liv och det återspeglar en kompetensnivå hos utföraren som gör det omöjligt att möta beroendeutvecklingen i ett tillräckligt tidigt skede. Begränsad kunskap om människan med beroendet och en generell uppfattning kring beroendets dynamik.

Vi behöver ett större engagemang hos vårdgivarna och en djupare kunskap kring beroendefrågorna utifrån ett individperspektiv.

 

Fler nyheter

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...