Stordala nyheter

Vad innebär Stordalas certifiering hos RFF

Förutom att vår konsulentstödda familjehemsverksamhet idag har tillstånd från IVO så har vi på Stordala sedan 2016 valt att genomlysa vår verksamhet med en certifiering. Det handlar naturligtvis om att vi vill visa våra uppdragsgivare att vi håller hög kvalitet i alla delar av verksamheten men också om att försäkra oss om att vår personal har rimliga förutsättningar att utföra sina uppdrag.

Här nedan se ni vilka delar som skall uppfyllas för certifiering.

RFF:s verksamheter

Familjehemskonsulenterna i RFF:s verksamheter

Familjehemmen i RFF:s verksamheter

Verksamheter som blivit medlem ska snarast, senast inom ett år, skicka in certifieringshandlingar enligt certifieringsprotokollet. Protokollet dom är mer utförligt än punkterna ovan kan beställas från RFF:s kansli.

Fler nyheter

Mässa och nya medarbetare

Stordala kommer att delta vid SSIL:s temadag om gängkriminalitet på UKK här i Uppsala...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...