Stordala nyheter

Vad innebär Stordalas certifiering hos RFF

Förutom att vår konsulentstödda familjehemsverksamhet idag har tillstånd från IVO så har vi på Stordala sedan 2016 valt att genomlysa vår verksamhet med en certifiering. Det handlar naturligtvis om att vi vill visa våra uppdragsgivare att vi håller hög kvalitet i alla delar av verksamheten men också om att försäkra oss om att vår personal har rimliga förutsättningar att utföra sina uppdrag.

Här nedan se ni vilka delar som skall uppfyllas för certifiering.

RFF:s verksamheter

Familjehemskonsulenterna i RFF:s verksamheter

Familjehemmen i RFF:s verksamheter

Verksamheter som blivit medlem ska snarast, senast inom ett år, skicka in certifieringshandlingar enligt certifieringsprotokollet. Protokollet dom är mer utförligt än punkterna ovan kan beställas från RFF:s kansli.

Fler nyheter

Behandlingsfamiljer i...

Stordala har till allt större del utvecklat insatser via så kallade behandlingsfamiljer. Vi förstärker...

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...