Stordala nyheter

Vad innebär Stordalas certifiering hos RFF

Förutom att vår konsulentstödda familjehemsverksamhet idag har tillstånd från IVO så har vi på Stordala sedan 2016 valt att genomlysa vår verksamhet med en certifiering. Det handlar naturligtvis om att vi vill visa våra uppdragsgivare att vi håller hög kvalitet i alla delar av verksamheten men också om att försäkra oss om att vår personal har rimliga förutsättningar att utföra sina uppdrag.

Här nedan se ni vilka delar som skall uppfyllas för certifiering.

RFF:s verksamheter

Familjehemskonsulenterna i RFF:s verksamheter

Familjehemmen i RFF:s verksamheter

Verksamheter som blivit medlem ska snarast, senast inom ett år, skicka in certifieringshandlingar enligt certifieringsprotokollet. Protokollet dom är mer utförligt än punkterna ovan kan beställas från RFF:s kansli.

Fler nyheter

Verksam behandling av...

En liten uppdatering av Stordalas insatser och resultat sedan 2019: -Under perioden 2019-2022 har...

Får man betalt som familjehem?

Får man betalt som familjehem? Som familjehem hos oss får ni givetvis ekonomisk ersättning...

Behandling av spelberoende

Hos oss på Stordala sker behandlingen individuellt och omfattar åtta sessioner om två timmar...