Stordala nyheter

Vad innebär Stordalas certifiering hos RFF

Förutom att vår konsulentstödda familjehemsverksamhet idag har tillstånd från IVO så har vi på Stordala sedan 2016 valt att genomlysa vår verksamhet med en certifiering. Det handlar naturligtvis om att vi vill visa våra uppdragsgivare att vi håller hög kvalitet i alla delar av verksamheten men också om att försäkra oss om att vår personal har rimliga förutsättningar att utföra sina uppdrag.

Här nedan se ni vilka delar som skall uppfyllas för certifiering.

RFF:s verksamheter

Familjehemskonsulenterna i RFF:s verksamheter

Familjehemmen i RFF:s verksamheter

Verksamheter som blivit medlem ska snarast, senast inom ett år, skicka in certifieringshandlingar enligt certifieringsprotokollet. Protokollet dom är mer utförligt än punkterna ovan kan beställas från RFF:s kansli.

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...