Stordala nyheter

Kvalificerade insatser inom boende och behandling är ett kraftfullt allternativ till HVB

Stordala driver både förstärkta familjehem och stödboenden i kombination med kvalificerad öppenvård

Stordalas Konsulentstödda familjehemsverksamhet och Stordala stödboende är tillståndspliktiga verksamheter som bedrivs under IVO:s tillsyn.

Inom Stordala familjehem fokuserar vi på individen genom att hitta lösningar för ungdomar och barn som har behov av ett alternativ till kommunens egna jour- och familjehem, HVB eller SiS. Vi har samarbete med kompetenta och utredda jour- och familjehem som stöttas och handleds av våra familjehemskonsulenter. Vid behov kopplas utredning, provtagning, insatser för biologisk familj, terapi och/eller ungdomscoach in. Vi erbjuder även utsluss genom träningslägenheter där klienten får stöd av ungdomscoach eller kontaktperson i kombination med lämpliga insatser.

Vi har ingen speciell målgrupp utan arbetar utifrån matchningar med våra befintliga jour- och familjehem. I vår familjehemspool finns god erfarenhet av de flesta typer av problematik och vi har en bred kulturell kompetens.

Majoriteten av placeringar som sker i verksamheten är ungdomar i åldrarna 14-18 år med problematik i form av neuropsykiatriska diagnoser, psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet, självskadebeteende, PTSD, utagerande beteende, hedersrelaterat etc.

Vi har jour- och familjehem i Stockholms län, Uppsala län och Västmanlands län men utökar hela tiden vår verksamhet. Vi tillämpar närhetsprincipen genom att det aldrig är mer än två timmars resväg mellan placerad klient och dennes ansvariga familjehemskonsulent.

Stordala stödboende bedriver också sin verksamhet med tillstånd från IVO och har träningslägenheter belägna i vanliga flerfamiljshus och fristående Attefallshus på olika platser i och kring Uppsala.
Lägenheterna är fräscha och fullt utrustade och möblerade. Den som bor hos oss har daglig kontakt med våra boendepedagoger och alla insatser är strukturerade och noggrant planerade och följs upp varje vecka.

Externa insatser och behandling

Stordala stödboende och familjehem har en egen öppenvård i ett nära samarbete med Luthagens Öppenvård i Uppsala och har genom detta exklusiv tillgång till kvalificerad KBT-terapeut (Steg 1), alkohol & drogterapeut samt behandlare med specialutbildning från Ersta Vändpunkten i Stockholm på grupperna barn och ungdom.

Luthagens Öppenvård har under många år haft omfattande uppdrag inom beroendevård för vuxna men också mot barn och unga i t.ex. Upplands Väsby kommun samt mot lokala stödboenden med samma målgrupp.

Detta gör att mer omfattande vårdinsatser än vad stödboendet kräver aldrig är långt borta i vår verksamhet.

Vi har också genom eget avtal tillgång till egen läkare med beroende som specialitet.

 

Fler nyheter

Sommar

Stordala önskar alla samarbetspartners en god och fridfull sommar. Vi håller alltid öppet och...

Välkommen Isak!

Isak Netzler tillträder sin tjänst hos oss på Stordala i juni 2024 och han...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...