Stordala nyheter

Att bli familjehem

Hur blir vi familjehem?

Vi börjar med ett telefonsamtal. Vi gör sedan ett första hembesök hos er. Det ger oss också en möjlighet att lära känna er som familj. Hembesöket är första steget i vår utredning av er som familjehem. Vi vill försäkra oss om att det barn och ungdomar vi placerar får det bra i sina familjehem. Vi har inga krav på att ni ska vara en traditionell kärnfamilj eftersom vi vet att det är sunda värderingar och personlig mognad som är det viktigaste, inte efter vilka strukturer er familj är uppbyggd.

Rekryteringsprocessen

Initialt kommer vi, efter vi har fått er intresseanmälan, behöva utdrag från misstanke/belastningsregistret och från socialregistret.
Därefter gör vi ett hembesök med en integrerad intervju som vi sedan gör en bedömning på samtidigt som ni får svar på era frågor och utrymme att tänka igenom beslutet att bli familjehem.

När vi gjort vår bedömning utifrån ovanstående ses vi ytterligare en gång där en djupare intervju utförs och vi går in djupare på de frågor ni har angående uppdraget.
När vi tillsammans beslutat om att gå vidare och göra en placering påbörjar vi matchningsprocessen där vi hittar en placering som passar de förutsättningar som ni kan erbjuda.

Våra familjehemskonsulenter finns sedan med och stöttar, ger handledning och utbildning under hela placeringen.

Anmäl intresse via:

Telefon: 072-2777967
E-post: jesseca@stordala.se

Fler nyheter

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...