Stordala nyheter

Varför tecknar kommunerna ramavtal inom spelberoendevården

Precis som andra delar inom beroendevården behöver vården av personer som hamnat i spelmissbruk och spelberoende regleras. Ett sätt att hålla oseriösa aktörer borta är att upphandla insatserna. Uppsala kommun har nu gjort detta och ur processen sorterat tre lokala aktörer som håller måttet.

Vi på Stordala är en av dessa lokala aktörer som nu erbjuder Uppsalas medborgare öppenvårdsinsatser för spelproblematik.

Så här säger psykolog Viktor Månsson på Karolinska Institutet om saken:

”Psykolog Viktor Månsson, Karolinska Institutet, forskar om spelberoende och psykologisk behandling vid spelberoende. Han håller även i utbildningsinsatser för kommun- och landstingspersonal och menar att det finns en risk att oseriösa aktörer kan komma att utnyttja situationen när den nya lagen trätt i kraft.

– Jag ser en risk med att många kommer att ge sig ut på den här marknaden nu. Det handlar om skattepengar och då är det viktigt att behandlingen både är effektiv och kommer så många som möjligt till del, säger Viktor Månsson.

Från årsskiftet är det lag på att kommuner måste förebygga spelmissbruk och ge stöd åt personer som är spelberoende. Spelmissbruk likställs också med andra former av missbruk. Syftet är att personer med spelberoende ska få bättre förutsättningar att få vård och stöd och att kommunerna får ett tydligare ansvar för det förebyggande arbetet.”

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...