Stordala nyheter

Hög självmordsrisk vid spelberoende

En studie från Lunds Universitet visar att på självmord är 15 gånger vanligare hos personer med spelmissbruk. När det finns annan problematik samtidigt så ökar risken ytterligare.

Studien bygger på registerdata från Socialstyrelsens nationella patientregister och dödsorsaksregister och syftade till att klarlägga kopplingen mellan spelberoende och ökat antal dödsfall på grund av suicid, men även ökad generell dödlighet för gruppen.

Forskarna identifierade individer med spelberoende som huvud- eller bidiagnos mellan 2005 och 2016, och följde totalt 2099 individer – varav 1625 män och 474 kvinnor – i närmare fem år. Under den tiden avled 67 personer varav 21 genom suicid.

Här kan du läsa om studien

Lyckligtvis finns det verksam behandling att tillgå. Kontakta oss gärna för mer information på 010-177 56 00 eller via mail på po@stordala.se

Fler nyheter

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...