Stordala nyheter

Stordala Stödboende erbjuder följande innehåll

Vilket stöd som ges bestäms tillsammans med den placerade och handläggare från socialtjänsten. Det är viktigt att stödet blir rätt utformat, inte för litet men inte heller för stort.

Exempel på områden där stöd kan ges:

Boende

När man bor i en egen lägenhet är det viktigt att kunna städa den, både toaletten, köket och resten av lägenheten. Att kunna sortera sina kläder och tvätta dem i rätt temperatur.

Sysselsättning

Den som bor i en av våra lägenheter ska ha en daglig sysselsättning, skola, praktik eller arbete. Kanske behövs läxhjälp, deltagande vid uppföljningsmöten i skolan osv. Vi erbjuder stöd att skaffa praktikplats, att söka arbete, skriva cv.

Pengar

Att sköta sin ekonomi är viktigt både idag och för framtiden. Att göra en budget, starta ett sparande, prioritera när pengarna inte räcker till allt man vill.

Hälsa

En god hälsa är själva grunden i livet. Kunskap om vad kroppen behöver både när det gäller maten och träningen. Att laga god, näringsrik mat, kanske göra en matsedel. Hitta den träning som man tycker om och som blir av.

Fritid

På fritiden behöver man både vila och aktivitet. Göra roliga och meningsfulla saker, ibland ensam ibland tillsammans med andra.

Samhälle

Många gånger i livet behöver man ha kontakt med olika myndigheter och vårdinrättningar, tex sjukvård, tandläkare, arbetsförmedling, skatteverket. Att då veta var man vänder sig och hur man gör är nödvändigt.

Social träning

För att kunna delta i samhället behöver man social kompetens. Både bland arbetskamrater och privata kompisar behöver man förmåga att se saker och händelser från den andres sida. Umgänget och samarbetet underlättas om man har en empatisk förmåga. Genom samtal i vardagen om det som händer kan den förmågan öka.

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...