Stordala nyheter

Öppenvård med stödboende

Strukturerad och individuell öppenvård i Uppsala

Stordala Stödboende bedriver verksamhet med tillstånd från IVO och är ett företag med mångårig erfarenhet av specialiserad öppenvård som riktar sig främst till ungdomar från 16 år med olika typer av problematik och som behöver stöd för att klara ett eget boende, skolgång eller arbetsliv. Vi skräddarsyr insatsen efter ungdomens individuella behov och är specialister på missbruks- och beroendeproblematik.

Verksamheten styrs av tydliga personliga mål utifrån den tidslinje och planering som görs initialt utifrån den givna vårdplanen. Målen följs sedan upp regelbundet och Stordala stödboende uppvisar goda resultat för placerade. Kontinuerlig utvärdering görs efter varje avslutad insats.
Insatserna fokuserar på social färdighetsträning och att utveckla den egna förmågan att nå personliga, sociala och yrkesmässiga mål. Stordala stödboende har även aktiva kontakter med individens nätverk.

Stordala har via exklusivt samarbete med Luthagens Öppenvård tillgång till KBT-terapeuter (Steg 1) samt konsultläkare/psykiater med beroendespecialitet.

För information och platsförfrågan ring föreståndare Per Söderberg på 0707-77 51 66 eller maila på po@stordala.se

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...