Stordala nyheter

Öppenvård med stödboende

Strukturerad och individuell öppenvård i Uppsala

Stordala Stödboende bedriver verksamhet med tillstånd från IVO och är ett företag med mångårig erfarenhet av specialiserad öppenvård som riktar sig främst till ungdomar från 16 år med olika typer av problematik och som behöver stöd för att klara ett eget boende, skolgång eller arbetsliv. Vi skräddarsyr insatsen efter ungdomens individuella behov och är specialister på missbruks- och beroendeproblematik.

Verksamheten styrs av tydliga personliga mål utifrån den tidslinje och planering som görs initialt utifrån den givna vårdplanen. Målen följs sedan upp regelbundet och Stordala stödboende uppvisar goda resultat för placerade. Kontinuerlig utvärdering görs efter varje avslutad insats.
Insatserna fokuserar på social färdighetsträning och att utveckla den egna förmågan att nå personliga, sociala och yrkesmässiga mål. Stordala stödboende har även aktiva kontakter med individens nätverk.

Stordala har via exklusivt samarbete med Luthagens Öppenvård tillgång till KBT-terapeuter (Steg 1) samt konsultläkare/psykiater med beroendespecialitet.

För information och platsförfrågan ring föreståndare Per Söderberg på 0707-77 51 66 eller maila på po@stordala.se

Fler nyheter

Behandlingsfamiljer i...

Stordala har till allt större del utvecklat insatser via så kallade behandlingsfamiljer. Vi förstärker...

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...