Stordala nyheter

Öppenvård med stödboende

Strukturerad och individuell öppenvård i Uppsala

Stordala Stödboende bedriver verksamhet med tillstånd från IVO och är ett företag med mångårig erfarenhet av specialiserad öppenvård som riktar sig främst till ungdomar från 16 år med olika typer av problematik och som behöver stöd för att klara ett eget boende, skolgång eller arbetsliv. Vi skräddarsyr insatsen efter ungdomens individuella behov och är specialister på missbruks- och beroendeproblematik.

Verksamheten styrs av tydliga personliga mål utifrån den tidslinje och planering som görs initialt utifrån den givna vårdplanen. Målen följs sedan upp regelbundet och Stordala stödboende uppvisar goda resultat för placerade. Kontinuerlig utvärdering görs efter varje avslutad insats.
Insatserna fokuserar på social färdighetsträning och att utveckla den egna förmågan att nå personliga, sociala och yrkesmässiga mål. Stordala stödboende har även aktiva kontakter med individens nätverk.

Stordala har via exklusivt samarbete med Luthagens Öppenvård tillgång till KBT-terapeuter (Steg 1) samt konsultläkare/psykiater med beroendespecialitet.

För information och platsförfrågan ring föreståndare Per Söderberg på 0707-77 51 66 eller maila på po@stordala.se

Fler nyheter

Verksam behandling av...

En liten uppdatering av Stordalas insatser och resultat sedan 2019: -Under perioden 2019-2022 har...

Får man betalt som familjehem?

Får man betalt som familjehem? Som familjehem hos oss får ni givetvis ekonomisk ersättning...

Behandling av spelberoende

Hos oss på Stordala sker behandlingen individuellt och omfattar åtta sessioner om två timmar...