Stordala nyheter

Stordala i HVB-guiden

https://www.hvbguiden.se/hvb-familjevardsenheter-familjehem/sverige/uppsala/stordala-vard-och-omsorg/11881

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...