Stordala nyheter

Stordala i HVB-guiden

https://www.hvbguiden.se/hvb-familjevardsenheter-familjehem/sverige/uppsala/stordala-vard-och-omsorg/11881

Fler nyheter

Mässa och nya medarbetare

Stordala kommer att delta vid SSIL:s temadag om gängkriminalitet på UKK här i Uppsala...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...