Stordala nyheter

Tillstånd för stödboende för unga till Stordala

Stordala Vård & Omsorg har den 26:e november 2018 fått tillstånd att bedriva stödboende enligt 7 kap. 1§ första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Stödboendet vänder sig till barn och unga i åldern 16-20 år som har kommit som ensamkommande till Sverige, lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation eller tidigare varit placerade för social problematik.

Föreståndare för verksamheten är P-O Söderberg.

Fler nyheter

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...

Guldsigill till Stordala...

Stordala Vård och Omsorg klassificeras i Riskklass 5 och erhåller därmed ett Guldsigill. Företag...