Stordala nyheter

Tillstånd för stödboende för unga till Stordala

Stordala Vård & Omsorg har den 26:e november 2018 fått tillstånd att bedriva stödboende enligt 7 kap. 1§ första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Stödboendet vänder sig till barn och unga i åldern 16-20 år som har kommit som ensamkommande till Sverige, lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation eller tidigare varit placerade för social problematik.

Föreståndare för verksamheten är P-O Söderberg.

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...