Stordala nyheter

Tillstånd för stödboende för unga till Stordala

Stordala Vård & Omsorg har den 26:e november 2018 fått tillstånd att bedriva stödboende enligt 7 kap. 1§ första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Stödboendet vänder sig till barn och unga i åldern 16-20 år som har kommit som ensamkommande till Sverige, lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation eller tidigare varit placerade för social problematik.

Föreståndare för verksamheten är P-O Söderberg.

Fler nyheter

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...