Stordala nyheter

Tillstånd för stödboende för unga till Stordala

Stordala Vård & Omsorg har den 26:e november 2018 fått tillstånd att bedriva stödboende enligt 7 kap. 1§ första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Stödboendet vänder sig till barn och unga i åldern 16-20 år som har kommit som ensamkommande till Sverige, lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation eller tidigare varit placerade för social problematik.

Föreståndare för verksamheten är P-O Söderberg.

Fler nyheter

Sommar

Stordala önskar alla samarbetspartners en god och fridfull sommar. Vi håller alltid öppet och...

Välkommen Isak!

Isak Netzler tillträder sin tjänst hos oss på Stordala i juni 2024 och han...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...