Stordala nyheter

Tillstånd för stödboende för unga till Stordala

Stordala Vård & Omsorg har den 26:e november 2018 fått tillstånd att bedriva stödboende enligt 7 kap. 1§ första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Stödboendet vänder sig till barn och unga i åldern 16-20 år som har kommit som ensamkommande till Sverige, lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation eller tidigare varit placerade för social problematik.

Föreståndare för verksamheten är P-O Söderberg.

Fler nyheter

Verksam behandling av...

En liten uppdatering av Stordalas insatser och resultat sedan 2019: -Under perioden 2019-2022 har...

Får man betalt som familjehem?

Får man betalt som familjehem? Som familjehem hos oss får ni givetvis ekonomisk ersättning...

Behandling av spelberoende

Hos oss på Stordala sker behandlingen individuellt och omfattar åtta sessioner om två timmar...