Stordala nyheter

Behandlingsprogram för spelberoende

Ungefär 2% av Sveriges befolkningen beräknas ha problem med spel om pengar. Idag räknas spelberoende som ett likartat problem som alkohol- och narkotikaberoende.

Genom åren har det skett en metodutveckling och det finns idag goda möjligheter till effektiv behandling av spelproblem.

I dag finns två behandlingsmetoder framtagna och vetenskapligt utvärderade mot spelproblem. Dessa baserar sig på Kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).

Vårt behandlingsprogram för spelberoende är baserat på KBT och genomförs om vi önskar med tekniskt stöd av Previct Game.

Våra terapeuter har lång erfarenhet av att behandla spelberoende och vi har möjlighet att erbjuda både individuell och gruppterapi.

Vi utreder alltid och ser tillsammans vilken insats som är lämplig med individen i fokus. Stordala jobbar med individens hela situation och gör alltid individuella bedömningar innan social eller terapeutisk insats.

Kontakta oss gärna på 010-177 56 00 eller via mail: ac@stordala.se

Om du även önskar kontakt med ideella aktörer rekommenderar vi www.ga-sverige.se

 

Fler nyheter

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...