Stordala nyheter

Har du eller någon du känner ett spelproblem?

Spelberoende, spelmissbruk eller problem med spelandet. Vad vi än kallar det är det ett problem som drabbar hundratusentals människor i Sverige, både personer som själva spelar och deras anhöriga. Det är vanligt att spelaren rör sig på en skala från att inte ha spelproblem till att ha olika grader av spelproblem.

Folkhälsomyndigheten beräknar att ungefär 2 % av befolkningen som helhet har problem med sitt spelande och att ca 4 % ligger i riskzon för allvarliga spelproblem. Ungefär 171 000 personer, varav 82 000 barn, lever tillsammans med någon som har spelproblem. Cirka var femte person uppger att de har någon i sin nära omgivning som har spelproblem.

I vårt stödprogram arbetar vi utifrån metodik baserad på Kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). Denna manual för gruppbehandling grundar sig på båda metoderna. Kognitiv beteendeterapi fokuserar på att förändra tankar, vanor och beteenden för att hjälpa människor att leva ett bättre liv. Motiverande samtal (MI) utgår från att klienten har kunskap om sina önskade mål och besitter både kompetens och resurser om det bästa sättet att uppnå målen.

Behandlingen sker individuellt och består inledningsvis av en utredning av två till tre träffar för att sedan gå över till behandling om ca åtta träffar en till två timmar vardera. Varje behandlingssession informerar om ett område centralt för behandling av spelberoende, som presenteras av kursledaren.

De områden som berörs är bland annat:

Under varje session genomförs övningar specifika för ämnet. Hemövningar ges till dig mellan varje session. KBT är en behandlingsmetod som har stor likhet med träning – övning ger färdighet.

Vi uppmuntrar även deltagande i självhjälps- och stödgrupper som ett bra komplement till pågående behandling. Givet den nedstämdhet, stress, ångest, oro och sociala och ekonomiska kaos spelberoende medför är det alltid positivt om den spelberoende är motiverad att söka en förändring. Allt stöd i denna process är positivt.

Utbildaren/Behandlaren är Anna-Carina Söderberg, KBT-terapeut (steg 1) med med mångårig erfarenhet av behandlingsarbete med ett flertal olika metoder. Anna-Carina har även erfarenhet av förebyggande arbete och behandling av kriminalitet och anhöriga.

Välkommen!

Tid: Avtalas

Plats:Stordalas lokaler i Uppsala

Kontakt: po@stordala.se eller 010-177 56 00. Platserna är begränsade

Fler nyheter

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...

Guldsigill till Stordala...

Stordala Vård och Omsorg klassificeras i Riskklass 5 och erhåller därmed ett Guldsigill. Företag...