Stordala nyheter

Vad kostar missbruket företaget?

Beräkningar baserade på US General accounting Office 1970.

Enligt SoRAD (2004) dricker ca 19 procent av befolkningen på gul nivå, dvs risknivå, ca 12 procent dricker på röd nivå, dvs högrisknivå. Om man försiktigtvis antar att de som dricker på gult har en nedsatt produktivitet och frånvaro på ca 5 procent och de som dricker på röd nivå har en nedsättning med 25 procent ger det följande effekt:

Kostnaderna för nedsatt arbetsförmåga på en genomsnittlig arbetsplats bland de som har en riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion blir då (0,19 x 0,05 x lönesumman) + (0,12 x 0,25 x lönesumman) = 3,9 procent av lönesumman.

Till det kommer sedan produktionsbortfall som beror på oro i arbetsgruppen, stödsamtal, otrivsel, olyckor och kvalitetsförsämringar.

Vid en genomsnittslön om 35 000 kr per månad ger detta en direkt kostnad för företaget på hela 1 638 000 kr om året vid 100 anställda. Denna uträkning illustrerar vilket utrymme det finns för ett förebyggande arbete.

Vi har skräddarsydda insatser för företagsstöd och förebyggande arbete mot missbruk. Vill du veta mer kontakta oss på 010-177 56 00 eller via mail po@stordala.se

Fler nyheter

Behandlingsfamiljer i...

Stordala har till allt större del utvecklat insatser via så kallade behandlingsfamiljer. Vi förstärker...

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...