Stordala nyheter

Alkohol och sjukskrivning

I Sverige har vi idag ett snitt på 200.000 sjukskrivna personer. Man antar att ca 10% av dessa sjukskrivningar egentligen är relaterade till alkoholproblematik. Det betyder att vi har människor i isolering och utanförskap som vi skulle kunna hjälpa med den nya tidens insatser.

Vi erbjuder vård med möjlighet till egenkontroll. E-hälsa via tekniskt stöd t. ex med hjälp av vårdsystemet TripleA och Stordalas platsobundna vårdgivarstöd i bakgrunden.

Insatser och lösningar får inte vara stelbenta. Med samtida lösningar kan vi närma oss människor i utanförskap och hjälpa de som tidigare varit utom räckhåll. Stordala hävdar med envishet att vården kan förbättras och kompletteras. Det finns inte utrymme för prestige och rädslor när det handlar om att rädda liv.

Kontakta oss gärna för information gällande insatser privat eller vårt företagsstöd på 010-177 56 00 eller via mail po@stordala.se

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...