Stordala nyheter

Våga samarbete

Stordalas olika verksamhetsgrenar göds samtliga av fruktbara samarbeten med andra aktörer. Det vissa kallar konkurrenter ser vi som tänkbara samarbetspartners. inte alltid, men ofta.

Att vara prestigelösa och målinriktade med siktet på största möjliga effekt utifrån minsta möjliga insats hör också till vårt sätt att tänka. Inte utifrån att vi vill maximera vinst utan utifrån att vi vill se optimalt vårdresultat på de insatser vi gör. Allt för vårdtagarens bästa.

Att jobba med digitalt stöd och tekniska hjälpmedel i beroendevården är en självklarhet för oss. Lika naturligt som att vi använder digital journalföringstjänst låter vi AI träda in i våra verksamheter. Vi är nyfikna med ett stadigt patientfokus.

Fler nyheter

Välkommen Isak!

Isak Netzler tillträder sin tjänst hos oss på Stordala i juni 2024 och han...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...