Stordala nyheter

Våga samarbete

Stordalas olika verksamhetsgrenar göds samtliga av fruktbara samarbeten med andra aktörer. Det vissa kallar konkurrenter ser vi som tänkbara samarbetspartners. inte alltid, men ofta.

Att vara prestigelösa och målinriktade med siktet på största möjliga effekt utifrån minsta möjliga insats hör också till vårt sätt att tänka. Inte utifrån att vi vill maximera vinst utan utifrån att vi vill se optimalt vårdresultat på de insatser vi gör. Allt för vårdtagarens bästa.

Att jobba med digitalt stöd och tekniska hjälpmedel i beroendevården är en självklarhet för oss. Lika naturligt som att vi använder digital journalföringstjänst låter vi AI träda in i våra verksamheter. Vi är nyfikna med ett stadigt patientfokus.

Fler nyheter

Verksam behandling av...

En liten uppdatering av Stordalas insatser och resultat sedan 2019: -Under perioden 2019-2022 har...

Får man betalt som familjehem?

Får man betalt som familjehem? Som familjehem hos oss får ni givetvis ekonomisk ersättning...

Behandling av spelberoende

Hos oss på Stordala sker behandlingen individuellt och omfattar åtta sessioner om två timmar...