Stordala nyheter

Vi tar bara betalt för det vi gör. Naturligtvis!

Stordala Business Cover- Vårt företagsstöd

Att arbeta med klienter som är i missbruk kan innebära att klienterna vill avsluta sina behandlingar. Avslutsorsaken kan vara många men vi ser det som att vi har ett ansvar att tillsammans med klient och remittent utveckla lösningar som ligger inom klientens referensram.

Därför tar vi aldrig betalt för mer än det vi gör. Vi anser att vi har ett ansvar att möta klienten i sitt problem, inte klientens som ska möta vår system

Vill du veta mer? Kontakta oss på Stordala så berättar vi mer för dig. 010-177 56 00

Fler nyheter

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...