Stordala nyheter

Vi tar bara betalt för det vi gör. Naturligtvis!

Stordala Business Cover- Vårt företagsstöd

Att arbeta med klienter som är i missbruk kan innebära att klienterna vill avsluta sina behandlingar. Avslutsorsaken kan vara många men vi ser det som att vi har ett ansvar att tillsammans med klient och remittent utveckla lösningar som ligger inom klientens referensram.

Därför tar vi aldrig betalt för mer än det vi gör. Vi anser att vi har ett ansvar att möta klienten i sitt problem, inte klientens som ska möta vår system

Vill du veta mer? Kontakta oss på Stordala så berättar vi mer för dig. 010-177 56 00

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...