Stordala nyheter

Högre resultat med individen i fokus

Visste du att en beroendevård som möter individen utifrån dennes förutsättningar i tid, rum och känsla ger större sannolikhet till bättre resultat?

Det är därför vi alltid inleder med en behandlande utredning. Den behandlande utredningen ska ge svar på hur viktigt det är för klienten att genomföra förändringen samt dennes förmåga att göra den. För att kunna se det inleder vi vår behandling med motivationshöjande samtal samtidigt som vi genomför systematiska kartläggningar med evidensbaserade verktyg för att väcka tankar om hur konsumtion påverkat individen.

Därefter inleder vi vår utredande behandling. En behandling genererar alltid ny kunskap som vi tar till oss och anpassar stödet därefter. Vi arbetar inte med i förväg klargjorda behandlingsprocesser, däremot planerade och individuella behandlingsplaner.

Vill du veta mer? Kontakta oss på Stordala så berättar vi mer för dig.

www.stordala.se

Fler nyheter

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...