Stordala nyheter

Högre resultat med individen i fokus

Visste du att en beroendevård som möter individen utifrån dennes förutsättningar i tid, rum och känsla ger större sannolikhet till bättre resultat?

Det är därför vi alltid inleder med en behandlande utredning. Den behandlande utredningen ska ge svar på hur viktigt det är för klienten att genomföra förändringen samt dennes förmåga att göra den. För att kunna se det inleder vi vår behandling med motivationshöjande samtal samtidigt som vi genomför systematiska kartläggningar med evidensbaserade verktyg för att väcka tankar om hur konsumtion påverkat individen.

Därefter inleder vi vår utredande behandling. En behandling genererar alltid ny kunskap som vi tar till oss och anpassar stödet därefter. Vi arbetar inte med i förväg klargjorda behandlingsprocesser, däremot planerade och individuella behandlingsplaner.

Vill du veta mer? Kontakta oss på Stordala så berättar vi mer för dig.

www.stordala.se

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...