Stordala nyheter

Högre resultat med individen i fokus

Visste du att en beroendevård som möter individen utifrån dennes förutsättningar i tid, rum och känsla ger större sannolikhet till bättre resultat?

Det är därför vi alltid inleder med en behandlande utredning. Den behandlande utredningen ska ge svar på hur viktigt det är för klienten att genomföra förändringen samt dennes förmåga att göra den. För att kunna se det inleder vi vår behandling med motivationshöjande samtal samtidigt som vi genomför systematiska kartläggningar med evidensbaserade verktyg för att väcka tankar om hur konsumtion påverkat individen.

Därefter inleder vi vår utredande behandling. En behandling genererar alltid ny kunskap som vi tar till oss och anpassar stödet därefter. Vi arbetar inte med i förväg klargjorda behandlingsprocesser, däremot planerade och individuella behandlingsplaner.

Vill du veta mer? Kontakta oss på Stordala så berättar vi mer för dig.

www.stordala.se

Fler nyheter

Mässa och nya medarbetare

Stordala kommer att delta vid SSIL:s temadag om gängkriminalitet på UKK här i Uppsala...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...