Stordala nyheter

Aktuellt igen med traumabaserad behandling

Trauman finns att finna hos nästan alla klienter jag stött på under min tid som beroendeterapeut. Svåra upplevelser som direkt eller indirekt banat väg in i missbruk och beroende via självmedicinering.
Just nu ligger ett fokus på den delen av problemet med missbruks- och beroendeutvecklingen. Intressant och lovvärt men jag vill höja ett varnande finger för risken att tappa helheten.
När det kommer till komplexa processer som dessa tenderar vi att söka specifika lösningar. Det fungerar sällan bra.
Vi behöver se till varje enskild individ och förstå att traumat endast är en av delarna i komplexiteten. Det är dock ett spännande spår…

Fler nyheter

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...