Stordala nyheter

Aktuellt igen med traumabaserad behandling

Trauman finns att finna hos nästan alla klienter jag stött på under min tid som beroendeterapeut. Svåra upplevelser som direkt eller indirekt banat väg in i missbruk och beroende via självmedicinering.
Just nu ligger ett fokus på den delen av problemet med missbruks- och beroendeutvecklingen. Intressant och lovvärt men jag vill höja ett varnande finger för risken att tappa helheten.
När det kommer till komplexa processer som dessa tenderar vi att söka specifika lösningar. Det fungerar sällan bra.
Vi behöver se till varje enskild individ och förstå att traumat endast är en av delarna i komplexiteten. Det är dock ett spännande spår…

Fler nyheter

Verksam behandling av...

En liten uppdatering av Stordalas insatser och resultat sedan 2019: -Under perioden 2019-2022 har...

Får man betalt som familjehem?

Får man betalt som familjehem? Som familjehem hos oss får ni givetvis ekonomisk ersättning...

Behandling av spelberoende

Hos oss på Stordala sker behandlingen individuellt och omfattar åtta sessioner om två timmar...