Stordala nyheter

Aktuellt igen med traumabaserad behandling

Trauman finns att finna hos nästan alla klienter jag stött på under min tid som beroendeterapeut. Svåra upplevelser som direkt eller indirekt banat väg in i missbruk och beroende via självmedicinering.
Just nu ligger ett fokus på den delen av problemet med missbruks- och beroendeutvecklingen. Intressant och lovvärt men jag vill höja ett varnande finger för risken att tappa helheten.
När det kommer till komplexa processer som dessa tenderar vi att söka specifika lösningar. Det fungerar sällan bra.
Vi behöver se till varje enskild individ och förstå att traumat endast är en av delarna i komplexiteten. Det är dock ett spännande spår…

Fler nyheter

Välkommen Isak!

Isak Netzler tillträder sin tjänst hos oss på Stordala i juni 2024 och han...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...