Stordala nyheter

Internetbehandling vid missbruk

Stordalas internetbaserade behandlingar online via videosamtal genomförs på samma tillvägagångssätt som vid samtal i ett rum. Det innebär att vi gör en bedömning och kartläggning av dina besvär innan den aktuella terapin påbörjas. Bedömningen (vanligtvis 3-5 samtal) görs med hjälp av frågor, skattningsinstrument och ibland mer strukturerade intervjuer. Efter det påbörjas terapin om vi gemensamt kommer fram till att det är bästa lösningen för dina besvär.
På Stordala arbetar terapeuter med olika utbildningar och inriktning och varje ny klient matchas mot deras profiler. På så vis optimerar vi ditt stöd och försäkrar oss om en kraftfull insats.

Vill du ha vår hjälp så kontaktar du oss på 010-177 56 00 eller på Mail: po@stordala.se

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...