Stordala nyheter

Internetbehandling vid missbruk

Stordalas internetbaserade behandlingar online via videosamtal genomförs på samma tillvägagångssätt som vid samtal i ett rum. Det innebär att vi gör en bedömning och kartläggning av dina besvär innan den aktuella terapin påbörjas. Bedömningen (vanligtvis 3-5 samtal) görs med hjälp av frågor, skattningsinstrument och ibland mer strukturerade intervjuer. Efter det påbörjas terapin om vi gemensamt kommer fram till att det är bästa lösningen för dina besvär.
På Stordala arbetar terapeuter med olika utbildningar och inriktning och varje ny klient matchas mot deras profiler. På så vis optimerar vi ditt stöd och försäkrar oss om en kraftfull insats.

Vill du ha vår hjälp så kontaktar du oss på 010-177 56 00 eller på Mail: po@stordala.se

Fler nyheter

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...