Stordala nyheter

December 2017

Blev månaden då Stordala Business Cover lyfte ordentligt. Vi har satt vårt koncept under 2017 och nu kommer avtalen med de stora aktörerna inför 2018. Man har förstått vikten av följsamhet och allt det som kommer med vårt måtto ”Med individen i fokus”.

Vi såg möjligheten till en mycket mer precis missbruks- och beroendevård redan 2013 då vi var med och utvecklade det digitala stödsystemet TripleA som idag i sin utvecklade form går under namnet Previct.

Dessa nya möjligheter adderade till våra idéer om att utveckla en större metodpalett. Med ny teknik och mer flexibilitet i kartläggning och screening såg vi att vi skulle nå mycket längre i våra behandlingsresultat. Vi bestämde oss för att tjugoprocentig behandlingsframgång inte var ok. Inte inom nån del av vården.

Nu har vi satt vårt program och vi dokumenterar noggrant våra resultat. Ingen insats utan efterföljande enkät. Vi vill se vad vi gör och hur det fungerar. Mäta oss mot oss själva, precis som våra klienter får göra.

Vi står mitt i en fantastisk framtid.

Per O Söderberg
VD/Stordala Vård & omsorg

 

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...