Stordala nyheter

Individen i fokus på ett nytt sätt

Efter att ha tillbringat de senaste två decennierna på utförarsidan inom beroendevården så vet jag att människor lider i onödan. Det finns ett motstånd till utveckling som sitter i branschens affärsmässiga struktur. Trots ett bevisat dåligt behandlingsresultat har affärerna gått bra för landets olika inrättningar. Vårdbolagen har tryggt kunnat utvecklas utan att driva utvecklingen framåt. Ett litet metodskifte vart tionde år och nya idéer kring mer individuella upplägg räcker inte för att hjälpa de patienter som förtvivlat söker adekvat vård för sitt beroende.

För snart fem år sedan såg vi hur det dök upp tekniska innovatörer som påstod att det fanns möjlighet att putta in också beroendevården i samtiden. Idag är branschen i en fas av sakta uppvaknande och vi från Stordalas sida märker att aktörer sneglar nyfiket åt vårt håll.

Det digitala stödet som på riktigt skapar individuella upplägg inom missbruksvården är redan här. Förmodligen är Previct bara början på en utveckling som kan ta oss från att behöva misslyckas med 80% av de behandlade klienterna/patienterna och istället ge var och en en möjlighet att med de egna måtten som steg i utvecklingen erhålla framgångsrika förändringar i livet. Poängen med att sätta individen i fokus är att ge var och en de förutsättningar som krävs för en verksam vård. Att också förstå att förändringen och tillfrisknandet tar olika lång tid beroende på varifrån du kommer och vem du är.

Beroendets dynamik och beroendeutvecklingen känner vi till. Vi ser hur den gör med människor. Vi har idag möjlighet att addera befintliga hjälpmedel för att höja kvaliteten på vårdinsatserna. Stordala ser det som ett moraliskt ansvar att göra det för att optimera insatserna och minska lidandet. Vi låter det inte ta mer tid nu och vi ser redan fantastiska resultat hos våra klienter.

Per O Söderberg
VD/Stordala Vård & omsorg

Fler nyheter

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...

Guldsigill till Stordala...

Stordala Vård och Omsorg klassificeras i Riskklass 5 och erhåller därmed ett Guldsigill. Företag...

Välkommen Pia!

Vad vore ett team utan en psykolog, tänker vi. Nu välkomnar vi Pia Norgren...