Stordala nyheter

Stordala ingår avtal med Alfagruppen

Stordalas enhet för företagsstöd, Stordala Business Cover, som tidigare inlett samarbete med flera aktörer både i Sverige och ute i Europa ingår nu också samarbete med Alfagruppens behandlingshem i Piteå.

Alfagruppen, som introducerade Minnesotamodellen i Sverige, har sedan 1987 behandlat människor med alkohol- och drogberoende. Från att ha varit ett okänt företag med en för Sverige okänd behandlingsmodell, är både Alfagruppen och Minnesotamodellen nu etablerade och kända

Entreprenörandan hos Alfagruppen har starkt bidragit till utveckling av alkohol/drogberoendebehandling. Bland annat använder sig Alfagruppen av en datorbaserad diagnostik för att kartlägga beroendegrad och behandlingsalternativ. Alfagruppen har också utvecklat en särskild behandling för kvinnor, av kvinnor och på kvinnors villkor

Genom detta samarbete med Alfagruppen kan Stordala nu erbjuda ytterligare insatser för inneliggande vård av hög kvalitet i de norra regionerna i Sverige.

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...