Stordala nyheter

Stordala ingår avtal med Alfagruppen

Stordalas enhet för företagsstöd, Stordala Business Cover, som tidigare inlett samarbete med flera aktörer både i Sverige och ute i Europa ingår nu också samarbete med Alfagruppens behandlingshem i Piteå.

Alfagruppen, som introducerade Minnesotamodellen i Sverige, har sedan 1987 behandlat människor med alkohol- och drogberoende. Från att ha varit ett okänt företag med en för Sverige okänd behandlingsmodell, är både Alfagruppen och Minnesotamodellen nu etablerade och kända

Entreprenörandan hos Alfagruppen har starkt bidragit till utveckling av alkohol/drogberoendebehandling. Bland annat använder sig Alfagruppen av en datorbaserad diagnostik för att kartlägga beroendegrad och behandlingsalternativ. Alfagruppen har också utvecklat en särskild behandling för kvinnor, av kvinnor och på kvinnors villkor

Genom detta samarbete med Alfagruppen kan Stordala nu erbjuda ytterligare insatser för inneliggande vård av hög kvalitet i de norra regionerna i Sverige.

Fler nyheter

Mässa och nya medarbetare

Stordala kommer att delta vid SSIL:s temadag om gängkriminalitet på UKK här i Uppsala...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...