Stordala nyheter

Stordala ingår avtal med Alfagruppen

Stordalas enhet för företagsstöd, Stordala Business Cover, som tidigare inlett samarbete med flera aktörer både i Sverige och ute i Europa ingår nu också samarbete med Alfagruppens behandlingshem i Piteå.

Alfagruppen, som introducerade Minnesotamodellen i Sverige, har sedan 1987 behandlat människor med alkohol- och drogberoende. Från att ha varit ett okänt företag med en för Sverige okänd behandlingsmodell, är både Alfagruppen och Minnesotamodellen nu etablerade och kända

Entreprenörandan hos Alfagruppen har starkt bidragit till utveckling av alkohol/drogberoendebehandling. Bland annat använder sig Alfagruppen av en datorbaserad diagnostik för att kartlägga beroendegrad och behandlingsalternativ. Alfagruppen har också utvecklat en särskild behandling för kvinnor, av kvinnor och på kvinnors villkor

Genom detta samarbete med Alfagruppen kan Stordala nu erbjuda ytterligare insatser för inneliggande vård av hög kvalitet i de norra regionerna i Sverige.

Fler nyheter

Behandlingsfamiljer i...

Stordala har till allt större del utvecklat insatser via så kallade behandlingsfamiljer. Vi förstärker...

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...