Stordala nyheter

Stordalas Förstärkta familjehem

Våra förstärkta familjehem utvecklas och växer i antal. Idag har vi ramavtal med 126 av Sveriges kommuner och förutom Jesseca (bilden) som ansvarig har vi ytterligare två konsulenter i olika delar av Sverige.
Utrymmet för tillväxt är enormt men eftersom kvalitet tar tid växer vi i takt med vad verksamheten klarar i den bemärkelsen.

Jesseca har varit med oss sen begynnelsen och är vår sakkunnige i Familjehemsdelen på Stordala.

Fler nyheter

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...

Stordala tilldelas nationellt...

Adda inköpscentral har för Sveriges kommuner upphandlat ramavtal gällande stödboende i flera kategorier. Stordala...