Stordala nyheter

Modern teknik i behandling av Spelmissbruk

Lars Öhman har för Stordalas räkning har tackat ja till att vara en av talarna på MVTe mässan utifrån temat ”Modern teknik i behandling av Spelmissbruk”. Här ligger vi inom Stordala och Lars eget bolag KumTura långt framme då vi väljer att använda Kontigo Cares produkter Triple A, Triple G och Previct i behandlingen.

Det ger oss större möjligheter att utifrån en öppenvårdslösning och i realtid genomföra beteendeanalyser, följa behandlingen, följa välbefinnandet, arbeta med både inre och yttre motivation och samtidigt vara snabba med att komma in när vi ser avvikelser gentemot planeringen. Här och nu när motivationen till förändring är som störst.

När vi sedan kopplar ihop det med nät- och videobaserade samtal är vi platsombundna och våra klienter kan själva bestämma sin trygga plats som de vill vara på under sin behandling.

Fler nyheter

Välkommen Isak!

Isak Netzler tillträder sin tjänst hos oss på Stordala i juni 2024 och han...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...