Stordala nyheter

Modern teknik i behandling av Spelmissbruk

Lars Öhman har för Stordalas räkning har tackat ja till att vara en av talarna på MVTe mässan utifrån temat ”Modern teknik i behandling av Spelmissbruk”. Här ligger vi inom Stordala och Lars eget bolag KumTura långt framme då vi väljer att använda Kontigo Cares produkter Triple A, Triple G och Previct i behandlingen.

Det ger oss större möjligheter att utifrån en öppenvårdslösning och i realtid genomföra beteendeanalyser, följa behandlingen, följa välbefinnandet, arbeta med både inre och yttre motivation och samtidigt vara snabba med att komma in när vi ser avvikelser gentemot planeringen. Här och nu när motivationen till förändring är som störst.

När vi sedan kopplar ihop det med nät- och videobaserade samtal är vi platsombundna och våra klienter kan själva bestämma sin trygga plats som de vill vara på under sin behandling.

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...