Stordala nyheter

Stordala och Aleris Lindalen ingår avtal

Stordala Business Cover är vårt program för företagsstöd i missbruks- och beroendefrågor. Vi utbildar och stöttar chefer, HR-avdelningar och ledningsgrupper i personalfrågor som har inslag av missbruk eller beroende. Vi tillsätter en processledare, utreder vårdbehovet och tar hand om de vårdinsatser som krävs i varje enskilt fall. Vi jobbar ofta platsobundet med digitalt stöd och alltid med individen i fokus och bygger individuella insatser.

Stordala ingår nu avtal med Aleris Lindalens olika vårdverksamheter.

Förutom Aleris Lindalens avgiftning/abstinensbehandling och primärbehandling för män bereds vi också tillgång till Håsta fördjupad behandling, Linneagården för kvinnor och Klaragårdens fördjupad behandling för kvinnor.

På Aleris Lindalen arbetar sjuksköterskor med specialistkompetens, alkohol- och drogterapeuter, behandlingspedagoger, behandlingsassistenter och servicepersonal liksom specialistläkare, auktoriskerad socionom och kognitiv psykoterapeut.

Aleris Lindalen tillhandahåller även avgiftningsenhet/abstinensbehandling. Nedan visar vi ett utdrag ur de olika verksamheternas inriktning:

Lindalen

• Avgiftnings-/abstinensbehandling och tillnyktring

• Primärbehandling för män

• Anhörigprogram

Linnéagården

• Primärbehandling för kvinnor

Klaragården

• Fördjupad behandling och utsluss för kvinnor

Håsta HVB och Halvvägshus

• Fördjupad behandling + utsluss för män

• Efterbehandling

• Program om kriminell livsstil

Fler nyheter

Behandlingsfamiljer i...

Stordala har till allt större del utvecklat insatser via så kallade behandlingsfamiljer. Vi förstärker...

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...