Stordala nyheter

Stordala och Aleris Lindalen ingår avtal

Stordala Business Cover är vårt program för företagsstöd i missbruks- och beroendefrågor. Vi utbildar och stöttar chefer, HR-avdelningar och ledningsgrupper i personalfrågor som har inslag av missbruk eller beroende. Vi tillsätter en processledare, utreder vårdbehovet och tar hand om de vårdinsatser som krävs i varje enskilt fall. Vi jobbar ofta platsobundet med digitalt stöd och alltid med individen i fokus och bygger individuella insatser.

Stordala ingår nu avtal med Aleris Lindalens olika vårdverksamheter.

Förutom Aleris Lindalens avgiftning/abstinensbehandling och primärbehandling för män bereds vi också tillgång till Håsta fördjupad behandling, Linneagården för kvinnor och Klaragårdens fördjupad behandling för kvinnor.

På Aleris Lindalen arbetar sjuksköterskor med specialistkompetens, alkohol- och drogterapeuter, behandlingspedagoger, behandlingsassistenter och servicepersonal liksom specialistläkare, auktoriskerad socionom och kognitiv psykoterapeut.

Aleris Lindalen tillhandahåller även avgiftningsenhet/abstinensbehandling. Nedan visar vi ett utdrag ur de olika verksamheternas inriktning:

Lindalen

• Avgiftnings-/abstinensbehandling och tillnyktring

• Primärbehandling för män

• Anhörigprogram

Linnéagården

• Primärbehandling för kvinnor

Klaragården

• Fördjupad behandling och utsluss för kvinnor

Håsta HVB och Halvvägshus

• Fördjupad behandling + utsluss för män

• Efterbehandling

• Program om kriminell livsstil

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...