Stordala nyheter

Med individen i fokus

Inget är förlegat i upplägget för 12-stegsmodellen. Den modellen lämpar sig utmärkt för dem som utvecklat alkoholism som är en beroendesjukdom och behöver förhålla oss till en kronisk sjukdom för resten av livet.
 
Däremot finns det en stor grupp människor (ca 1.000.000) vars missbruksproblematik kräver andra och mer omfattande insatser visar utredningar.
Det vore ett övergrepp att också fortsättningsvis fösa in dessa människor i 12-stegsfållan med besked om livslång nykterhet och ovillkorligt medlemskap i självhjälpsgrupper.
 

Den stora utmaning i detta ligger i hur vårdgivare möter denna grupp. Det är inte en liten uppgift utan en mer omfattande insats som krävs. Man behöver möta klienten på individplanet och genom engagerade insatser på flera livsområden styra insatserna mot en adekvat insats.

 

Det räcker inte längre med att stämpla alla som sjuka.
Det är dags att bjuda in också vårdtagaren för dialog.
 
Vi kan idag med hjälp av digitalt stöd bättre utreda vårdbehovets art. Stordala är den vårdgivare som har längst erfarenhet av digitalt stöd inom missbruks- och beroendevården i Sverige.
Det gör att vi bättre kan utreda och ger oss högre grad av säkerhet vid matchningen av individ och insats.

Fler nyheter

Verksam behandling av...

En liten uppdatering av Stordalas insatser och resultat sedan 2019: -Under perioden 2019-2022 har...

Får man betalt som familjehem?

Får man betalt som familjehem? Som familjehem hos oss får ni givetvis ekonomisk ersättning...

Behandling av spelberoende

Hos oss på Stordala sker behandlingen individuellt och omfattar åtta sessioner om två timmar...