Stordala nyheter

Att vara den ”lilla” aktören

Stordalas olika verksamheter styrs av rimlighet och samlad kunskap. Vi kan via kommunavtal  bedriva konsulentstödd familjehemsverksamhet i 126 kommuner. Vi är certifierade genom RFF och säkrar våra insatser genom det kvalitetsnät som det innebär.
Stordala Business Cover hanterar företagsstöd när det gäller effektiv hantering av alkohol och drogrelaterade problem på arbetsplatsen. Vi verkar genom samarbete och via avtal med flera olika aktörer på marknadens hela område. Det innebär att vi också befinner oss på friskvårdssidan med inspirationsföreläsningar kring alkohol och andra intressanta frågor som bruk av alkohol kan skapa.
Stordala utbildar beroendeterapeuter och har just fått sin första grupp fullbelagd och därmed kunnat tidigarelägga starten så att vi redan i oktober 2018 kan påbörja detta. Vi har tagit ett nytt grepp kring hur utbildningen byggts upp och erbjuder ett bredare metodfält än vad som tidigare setts i Sverige.

Stordala vill förändra och vi vill göra det utifrån vad vårdtagarna får i form av kvalitet. Hittills verkar fokus ha legat på vad vårdgivarna kan och vill. Patienterna rullar runt i ett system av dålig kvalitet som i sig skapar sin egen marknad. Det är som att laga bilen men bara litegrann så att man försäkrar sig om att kunden kommer tillbaka. Beroende är en diagnos.Översättningen inte så lyckad men på amerikanska och genom DSM-5 lyder den ”alcohol use disorder” när det handlar om alkoholism eller alkoholberoende. En patient med alkoholsyndrom förtjänar att behandlas med respekt och inte som en bricka i ett spel där relationer och fikastunder styr var patienten kommer att placeras.

Noggrann utredning och bred kunskap inom det specifika området krävs i andra sammanhang. Nu är det dags att åka med in i den nya tiden med de nya redskap och metoder som bjuds. Allt vi äger är vår kunskap och vår intention. Resten får andra strida om. Hoppas att vi en dag når samarbete istället för rädsla och konkurrens. Att vi kan bjuda de lidande på det.

Fler nyheter

Sommar

Stordala önskar alla samarbetspartners en god och fridfull sommar. Vi håller alltid öppet och...

Välkommen Isak!

Isak Netzler tillträder sin tjänst hos oss på Stordala i juni 2024 och han...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...