Stordala nyheter

Stordalas beroendeterapeututbildning tidigarelagd och fullbokad

Vår utbildning till beroendeterapeut har blivit så efterfrågad att vi redan i oktober inleder utbildningsgrupp 1.

Utbildningen kommer att förläggas till fastlandet i vissa delar och till Stordalas kursgård på Gotland i andra delar.

Man kan alltså enligt tidigare planering  boka utbildningsplats med början i januari 2018 men grundutbildningen med start i oktober är fullbelagd.

Vi är mycket glada över det enorma intresse utbildningen fått och förstår att det finns ett uppdämt behov av nytt och bredare tänk i det kliniska arbetet och att tidsspannet mellan teoretisk förståelse och praktisk utövning måste minskas.

Är du intresserad av ett prospekt eller en kursplan så mailar eller ringer du Lars Öhman som är utbildningsansvarig och finns på hemsidan under ”kontakter”.

Fler nyheter

Mässa och nya medarbetare

Stordala kommer att delta vid SSIL:s temadag om gängkriminalitet på UKK här i Uppsala...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...