Stordala nyheter

Stordalas beroendeterapeututbildning tidigarelagd och fullbokad

Vår utbildning till beroendeterapeut har blivit så efterfrågad att vi redan i oktober inleder utbildningsgrupp 1.

Utbildningen kommer att förläggas till fastlandet i vissa delar och till Stordalas kursgård på Gotland i andra delar.

Man kan alltså enligt tidigare planering  boka utbildningsplats med början i januari 2018 men grundutbildningen med start i oktober är fullbelagd.

Vi är mycket glada över det enorma intresse utbildningen fått och förstår att det finns ett uppdämt behov av nytt och bredare tänk i det kliniska arbetet och att tidsspannet mellan teoretisk förståelse och praktisk utövning måste minskas.

Är du intresserad av ett prospekt eller en kursplan så mailar eller ringer du Lars Öhman som är utbildningsansvarig och finns på hemsidan under ”kontakter”.

Fler nyheter

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...

Stordala tilldelas nationellt...

Adda inköpscentral har för Sveriges kommuner upphandlat ramavtal gällande stödboende i flera kategorier. Stordala...