Stordala nyheter

Resultatuppföljning i beroendevården via tekniskt stöd

Resultatuppföljning är en förutsättning för utvärdering och utan utvärdering ingen kvalitet. Det är inte många som motsätter sig det resonemanget och ändå finns det nästan inga samlade resultat från beroendevården.

Det stämmer väl ändå inte, tänker ni. Och visst görs det uppföljningar och visst utvärderas resultat av insatser men det är långt ifrån tillräckligt och möjligheterna har hittills varit mycket begränsade.

Hur skapar man underlag som går att lita på? Det finns strukturella problem som gör insamlandet av information nästan omöjligt. Myndigheter och huvudmän i insatserna kommunicerar inte över gränserna och patienten kan inte följas efter avslutad insats.

Med det samtida tekniska stöd som idag finns tillgängligt är det möjligt. Med vårdsystemet TripleA kan vi följa patienten efter att den primära insatsen fullgjorts. Systemet som består av ett väl utvecklat och interaktivt stödsystem gör det möjligt att hålla kontakt och interagera med patienten så länge det finns kvar i insatsen. Gränserna för hur det kommer att vidareutvecklas ligger hos oss som använder det. Funktioner som efterfrågas byggs ofta in i systemet så snart behovet upptäckts.

Så för att kunna säkra kvalitet inom beroendevården är det väsentligt att vårdgivaren kan följa patienternas fram och motgångar. Vi behöver kunna utvärdera resultatet av våra insatser och nu anses det nog äntligen vara möjligt.

Fler nyheter

Verksam behandling av...

En liten uppdatering av Stordalas insatser och resultat sedan 2019: -Under perioden 2019-2022 har...

Får man betalt som familjehem?

Får man betalt som familjehem? Som familjehem hos oss får ni givetvis ekonomisk ersättning...

Behandling av spelberoende

Hos oss på Stordala sker behandlingen individuellt och omfattar åtta sessioner om två timmar...