Stordala nyheter

Återfallsprevention

Återfallspreventiva samtal handlar om att ge dig en djupare förståelse för processen att lämna ett missbruk och bygga upp en drogfri tillvaro. Det sker vanligtvis efter att personen har tagit del av abstinensbehandling eller har slutat på egen hand men kan även ges som den första behandlingsinsatsen.
Samtalen inriktar sig på att uppmärksamma och bevara redan uppnådda goda resultat. Det gäller att lyfta fram och uppmärksamma de sätt som personen redan använder för att fortsätta leva drogfritt och att lära ut enkla nya sätt.
Återfallspreventiva samtal innebär att öka förmågan att känna igen sina risksituationer för återfall, återhämta sig och hantera stress, bli mer medveten om konsekvenserna av att använda droger, bli bättre på att undvika risksituationerna för återfall och/eller hantera dem och hitta alternativ till att använda droger

Kontakta Per O Söderberg på 0707-775166 för vidare information och beställning

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...