Stordala nyheter

Långvarigt beroende

Synen på beroende och missbruk förändras i takt med att ny information görs tillgänglig. Idéer och sanningar revideras och utvecklingen går framåt. Vi har vi haft för oss att det mesta av beroendets förändring sker inne i värdpersonen. Alkoholismen manifesteras i beroendepersonlighetens utveckling. Problemet bor inne i individen. Det betyder att behandlingsinsatsen ska ställas till individen.

Nu kom så denna kunskap kring vilka avvikelser man uppfattat vid t.ex. hemkomsten av Vietnamsoldaterna vars tillvaro delvis bestått av användandet av opium och heroin. Varför fastnade inte vissa av dom i ett beroende trots långvarigt användande? Varför kan Elsa ligga i tre veckor med morfindropp och sen åka hem med ny höftkula utan att behöva bli avgiftad?

Jag har regelbundet kontakt med några utförare på kommunnivå när det gäller beroendebehandling. I samtalen med dessa utförare hörde jag redan för några år sedan att man började prata om att först se till att skapa ett socialt sammanhang innan insatser påbörjades. Det handlade om boendesituation, sysselsättning och andra viktiga variabler i helheten kring personerna.

Det här blev för mig en påminnelse om hur man tänkte på 80-talet kring hur man skulle planera insatser. Man tänkte att det kunde vara rimligt att det fanns någonstans att bo om man skulle vara drogfri och nykter.

Idag är det oftast ett omvänt förhållande som råder. Samhället förväntar sig att missbrukaren först ska visa på motivation innan stödet sätts in. Det betyder för den utsatte att han över en längre period ska hålla sig nykter under omständigheter som av de flesta skulle betraktas som outhärdliga. En tillvaro i marginalen många gånger helt utan struktur och innehåll.

Tyvärr är nog beroendet en hopflätad historia som slår an åt båda håll. Det finns exempel på människor som fått alla dessa sociala förutsättningar utan att lyckas bryta sitt beroende medan andra inte vid nåt tillfälle levt under eget tak i vuxen ålder och ändå lyckats bryta sig ur sitt beroende. Det är ingen enkel sak att förstå hur beroendet uttrycker sig hos den enskilde. Därför är behandlingen viktig och därför behöver individen matchas mot insatsen i varje enskilt fall och därför är det också farligt att tala om beroendeproblem som en generell företeelse.

Jag tror att det är nära på omöjligt att bryta långvarigt beroende utan ett omfattande socialt stöd. Det är viktigt att bygga sammanhang kring individen på ett vettigt sätt innan man sätter in en behandlingsinsats.

Fler nyheter

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...

Guldsigill till Stordala...

Stordala Vård och Omsorg klassificeras i Riskklass 5 och erhåller därmed ett Guldsigill. Företag...