Stordala nyheter

UTBILDNING OCH M-HÄLSA

Beroendeterapeututbildning med start i januari 2018

Som beroendeterapeut arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. Beroendeterapeut utbildningen betonar därför människan som en del i ett socialt system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en fram­trädande plats i utbildningen. Du får en teoretisk och praktisk yrkesutbildning i socialt arbete och en bred kompetens att arbeta såväl förebyggande som stödjande och behandlande.

Beroendeterapeutsutbildningen vid Stordala är en generalist/specialistutbildning inom huvudområdet beroendevård. Med generalistutbildning menas att utbildningen ska ge breda kunskaper inom beroendevård och bredd i kunskaper kring vetenskaplig teori och metod vilket ger kvalificerade kunskaper, färdigheter och kompetens för behandlande arbete i praktiken. Detta möjliggör för nyexaminerade beroendeterapeuter att arbeta inom stora delar av det behandlande arbetsfältet för missbruksvården.

Utbildningen kan leda till arbete inom många olika verksamhetsfält som socialtjänst, hälso- och sjukvård, inom frivillig- och privatsektor, samt inom internationellt socialt arbete.

M-hälsa och digitalt vårdstöd ligger i vår samtid. Därför har vi tätposition och nära samarbete med utvecklingen av vårdsystemen TripleA och TripleG. Vi utbildar i det nyaste stödsystemet i branschen.
Genom begreppet m-Hälsa antyder vi att det ska finnas i en mobilitet i stödsystemet och att ska medge rörlighet samt finnas en individ i andra änden. Det mobilen också innebär är att den finns inom en armslängds avstånd, vilket kan vara värt att fundera på som kontrast till den vanliga vården.

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...