Stordala nyheter

UTBILDNING OCH M-HÄLSA

Beroendeterapeututbildning med start i januari 2018

Som beroendeterapeut arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. Beroendeterapeut utbildningen betonar därför människan som en del i ett socialt system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en fram­trädande plats i utbildningen. Du får en teoretisk och praktisk yrkesutbildning i socialt arbete och en bred kompetens att arbeta såväl förebyggande som stödjande och behandlande.

Beroendeterapeutsutbildningen vid Stordala är en generalist/specialistutbildning inom huvudområdet beroendevård. Med generalistutbildning menas att utbildningen ska ge breda kunskaper inom beroendevård och bredd i kunskaper kring vetenskaplig teori och metod vilket ger kvalificerade kunskaper, färdigheter och kompetens för behandlande arbete i praktiken. Detta möjliggör för nyexaminerade beroendeterapeuter att arbeta inom stora delar av det behandlande arbetsfältet för missbruksvården.

Utbildningen kan leda till arbete inom många olika verksamhetsfält som socialtjänst, hälso- och sjukvård, inom frivillig- och privatsektor, samt inom internationellt socialt arbete.

M-hälsa och digitalt vårdstöd ligger i vår samtid. Därför har vi tätposition och nära samarbete med utvecklingen av vårdsystemen TripleA och TripleG. Vi utbildar i det nyaste stödsystemet i branschen.
Genom begreppet m-Hälsa antyder vi att det ska finnas i en mobilitet i stödsystemet och att ska medge rörlighet samt finnas en individ i andra änden. Det mobilen också innebär är att den finns inom en armslängds avstånd, vilket kan vara värt att fundera på som kontrast till den vanliga vården.

Fler nyheter

Verksam behandling av...

En liten uppdatering av Stordalas insatser och resultat sedan 2019: -Under perioden 2019-2022 har...

Får man betalt som familjehem?

Får man betalt som familjehem? Som familjehem hos oss får ni givetvis ekonomisk ersättning...

Behandling av spelberoende

Hos oss på Stordala sker behandlingen individuellt och omfattar åtta sessioner om två timmar...