Stordala nyheter

Stordalas behandling för spelberoende med tekniskt stöd

Stordala introducerar nu också behandling för spelberoende i samarbete med Lars Öhman i våra lokaler i Uppsala city. Vi gör det med utrymme för tekniskt stöd via TripleG.

I dag finns två behandlingsmetoder mot spelproblem framtagna och vetenskapligt utvärderade. Dessa baserar sig på Kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). Vår manual för behandling i både grupp och individuellt grundar sig på båda metoderna. Kognitiv beteendeterapi fokuserar på att förändra tankar, vanor och beteenden för att hjälpa människor att leva ett bättre liv. Motiverande samtal (MI) utgår från att klienten har kunskap om sina önskade mål och besitter både kompetens och resurser om det bästa sättet att uppnå målen. Utifrån vår kartläggning planeras behandlingen med dessa två metoder

TripleG är ett eHälso-system för behandling av spelberoende. Genom att låta en vårdtagare regelbundet svara på frågor om deras beroende får behandlaren unik kunskap om individen i realtid vilket möjliggör förstärkt vård och tidigt identifiera återfall. TripleG använder samma vårdplattform som TripleA och en vårdtagare kan använda både TripleG och TripleA samtidgit. Vårdtagaren får kontinuerlig stöd i vardagen och bli medskapare i sin vård vilket gör att långsiktiga behandlingsresultat kan nås.

Omfattning: Åtta tillfällen under åtta veckor.

Insatsen bör inledas med noggrann kartläggning av spelvanorna. Insatsen kan med fördel kombineras med Tripple G, efterföljande uppföljningar, socialt stöd mfl.

Kontakta oss på 0761-382089, 0707-775166 eller på mail po@stordala.se

Fler nyheter

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...