Stordala nyheter

Din heltäckande partner i missbruksfrågor

STORDALA

Inspirationsföreläsningar om alkohol

Söker din organisation en nytänkande och kostnadseffektiv samarbetspartner inom missbruksområdet? Då är Stordala något för er. Vi är ett utbildnings- och vårdföretag som är specialiserat på alkohol- och drogproblem i arbetslivet. Inom Stordala kan vi erbjuda ett heltäckande koncept med allt ifrån effektiva förebyggande insatser till kvalificerad missbruksvård.

En av våra målsättningar är att avdramatisera alkoholfrågan, Vi gör det genom att erbjuda utbildningar och inspirationsföreläsningar som uppmuntrar till livsstilsförändring. Vi menar att det ska vara lika naturligt att prata om alkoholkonsumtion som det är att samtala om kost och motion. I vår organisation hittar ni några av Sveriges främsta experter inom riskkonsumtion och livsstilsförändringar som föreläser och inspirerar helt utan pekpinnar och med mycket humor.

Vi kan också erbjuda tjänsten Stordala Business Cover till företag och organisationer som vill ha en heltäckande partner inom missbruksområdet. Inom ramen för denna tjänst hjälper vi arbetsgivare att utveckla sina alkohol- och drogpolicys och kvalitetssäkra den drogförebyggande verksamheten. Vi erbjuder också case management och chefsstöd i rehabiliteringsärenden. Genom vårt nätverk av terapeuter och behandlingshem kan vi erbjuda kvalificerad behandling i hela Sverige. Vi har också ett unikt samarbete med det skotska behandlingshemmet Castle Craig som erbjuder Europas främsta missbruksvård i en unik rogivande miljö och utan risk för att bli igenkänd.

Stordala är också ledande inom metodutvecklingen inom missbruksområdet och erbjuder digitala tjänster som syftar till att uppnå bestående livsstilsförändringar. Exempel på detta är att alla våra vårdtjänster går att genomföra via Skype och användningen av TripleA och TripleG som är platsobundna tekniska verktyg som säkerställer nykterheten och förstärker behandlingseffekten.

Exempel på föreläsningar och utbildningar:

Promille – drick smartare, 90 minuter. I Målgrupp alla anställda.

Inspirationsföreläsning om hur man kan minska risken för alkoholproblem genom att förändra sin alkoholkonsumtion.

Alkohol och droger på arbetsplatsen, halvdag. Målgrupp chefer, HR. fackliga företrädare och skyddsombud. Praktiskt inriktad utbildning som ökar kompetensen att agera i personalärenden som involverar problematisk användning av alkohol eller narkotikaanvändning. Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner och fallbeskrivningar.

Fler nyheter

Mässa och nya medarbetare

Stordala kommer att delta vid SSIL:s temadag om gängkriminalitet på UKK här i Uppsala...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...