Stordala nyheter

Föreläsningar om alkoholbruk

Stordala sysslar med socialt stöd,missbruksvård och rehabilitering i olika former. Vi har mycket lång erfarenhet av olika former av insatser. Vi har grundat och förvaltat behandlingshem och öppenvårdsmottagningar. Vi har jobbat enskilt och med grupper, med unga och med gamla personer av båda könen. Idag har vi specialiserat oss på förstärkta familjehem med olika öppenvårdsinsatser och upplever ett mycket gott resultat.

Det finns problem med alla de olika insatsmodellerna men i grunden tycker vi oss se att verksamhet med basen lagd på omfattande socialt stöd och hög grad av omsorg i kombination med stor lyhördhet för de individuella förutsättningarna är mycket framgångsrika. Vi nätverkar prestigelöst och nöjer oss inte med det näst bästa för våra klienter. I det är vi trygga.

Nu har vi sedan en tid blivit efterfrågade i ett nytt sammanhang. Beställningar på inspirationsföreläsningar kring alkohol kommer in. Hur etablerar vi ett normalt förhållande till alkohol. Vad säger forskningen och hur ser våra kunskaper ut i ett förebyggande arbete. De av oss som stått upp till knäna i beroendevård får sätta oss ner och tänka nytt. Vi får plocka ner vårt varnande finger och vara tysta en stund medan våra experter på området undervisar oss.

I grunden handlar detta om att vi i vår personalgrupp har Sveriges främsta föreläsare på området. Det handlar också om att vi bryter ny mark och att vi har för avsikt att förbättra villkoren för en redan hårt prövad grupp människor. Så när vi nu får möjlighet att föra samtal med människor INNAN problem uppstår är vi oerhört tacksamma.

Inom kort kommer en tablå upp på hemsidan med föreläsningar man kan beställa. Håll utkik 😉

 

 

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...