Stordala nyheter

Digitalt stöd

I olika möten med aktörer från Sverige och andra länder väcks intresset för m-hälsa också inom missbruksvården. Erfarna terapeuter som förstår kraften i det digitala stödet. Utvecklingen leds av de främsta behandlarna och det är med dom tekniskt stöd träder fram. Man förstår att det inte är ett hot. Man är trygg i sin utövning och beredd att använda det som kommer klienten till nytta.

TripleA assisterar duktiga terapeuter över hela landet. Man växer i kapp andra branscher och tar nu för sig på ett helt nytt sätt.

M-hälsan är här. Stordala har redan tagit steget.

Fler nyheter

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...

Stordala tilldelas nationellt...

Adda inköpscentral har för Sveriges kommuner upphandlat ramavtal gällande stödboende i flera kategorier. Stordala...