Stordala nyheter

Digitalt stöd

I olika möten med aktörer från Sverige och andra länder väcks intresset för m-hälsa också inom missbruksvården. Erfarna terapeuter som förstår kraften i det digitala stödet. Utvecklingen leds av de främsta behandlarna och det är med dom tekniskt stöd träder fram. Man förstår att det inte är ett hot. Man är trygg i sin utövning och beredd att använda det som kommer klienten till nytta.

TripleA assisterar duktiga terapeuter över hela landet. Man växer i kapp andra branscher och tar nu för sig på ett helt nytt sätt.

M-hälsan är här. Stordala har redan tagit steget.

Fler nyheter

Mässa och nya medarbetare

Stordala kommer att delta vid SSIL:s temadag om gängkriminalitet på UKK här i Uppsala...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...