Stordala nyheter

Förebyggande arbete mot missbruk i företag och organisationer

Förebyggande arbete kan bestå av olika saker. Det handlar om information men också om realistisk översyn av läget. I dessa delar har vi nu tagit stora kliv genom vårt samarbete dels med Kontigo Care och vårdsystemet TripleA som nu också ger möjlighet till långsiktig screening. Sen har vi för säkra drogkontroller ett samarbete med EDTS i ett förebyggande arbete mot alkohol och droger på arbetsplatsen.

Man vet idag att 25% av alla arbetsplatsolyckor orsakas av alkohol och droger. Att sjukfrånvaron påverkas i högre grad än man visste tidigare och att produktiviteten påverkas negativt. I den delen hör vi olika siffror och belopp men att påverkan är avsevärd är uppenbart. Omräknat i kronor och ören borde beloppen bli motiverande ganska snabbt. Vi vet också att bolagens varumärken kan skadas av ogenomtänkt eller uteblivet förarbete i dessa frågor.

Stordala erbjuder i sitt företagsstöd därför också Slumpvisa alkohol och drogtester. Incidentberedskap vid incident eller misstanke och inpasseringstester där vi säkrar samtliga passerande in och ut med alkohol och drogtester.

Vi hjälper till med:
Alkohol och drogpolicy
Underlag till ledningsgruppsbeslut
Workshop för fackliga parter och HR
Utbildningar och informationsmaterial

För vidare information kontakta Per O Söderberg Mobil 0707-775166 Mail po@stordala.se

 

Fler nyheter

Välkommen Isak!

Isak Netzler tillträder sin tjänst hos oss på Stordala i juni 2024 och han...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...