Stordala nyheter

Beroendevården behöver förnyas

Man behöver inte lyssna länge på människor innan händelser kommer kravlande av sådan art att de format dem som individer. Svåra situationer som sträcker sig utanför vad man hade tänkt sig. Sånt som man inte visste kunde förekomma. Händelser som sträcker sig förbi det ”normala” och långt ut mot området för det otänkbara och ”omöjliga”.
Dessa händelser ryms inte alltid i oss. Vi måste byggas om och förhoppningsvis är vi så rustade att det är möjligt. Ibland går det inte och då har vi sönderfall och coping av ett helt annat slag att hantera.
Psykos.
Men oftast sträcker det ut sig i vårt mind och ryms till slut sida vid sida med det övriga joxet från åren som gått. Vi gör vad vi kan för att hantera det och utvecklar skräddarsydda system för att balansera upp.
Neuroser.
En del av oss finner lindring i att dricka alkohol. Alkoholen är ett utmärkt lösningsmedel men tenderar att över tid bygga egna problem. Beroendet lägger sig som en våt filt över det som en gång var smärtstillande och behagligt. Beroendet är som en gökunge i själen. Det puttar ut allt annat som behöver plats. Snart är problemet av annan art och det har lagt sig ovanpå det ursprungliga problemet. Inget är därmed löst. Det har bara bytt form.
Beroendebehandling är därför själva förutsättningen för att vi ska få tillgång till den egentliga lösningen, Lösningen är tillgången till problemet och det kommer vi endast åt när beroendet är behandlat.
Beroendebehandling kan ske på många olika sätt och med olika metoder. Samtliga dock med respekt för och insikt om vad det i grunden är och handlar om. Lite som det jag beskriver här ovanför.
Bemötandet har i mina ögon underskattats som faktor i de verksamheter som finns idag i Sverige. Vid besök utomlands på behandlingshem har jag sett att det är fullt möjligt men då talar vi om en helt annan nivå på behandlingen. Mer personal och djupare engagemang. Fullt möjligt men inget man ser i Sverige idag. Man undviker att närma sig beroendeproblematiken på ett individuellt plan här för att man vet att det då blir oerhört komplicerat och idag har många verksamheter inte kompetens att hantera den sjukdomsbild man själv beskriver. Utbildningsnivån har lagts på ett andligt plan med mycket få vetenskapligt underbyggda teorier i potten. Det har man gjort för att det har gått. Beställarna av vården har godtagit det i brist på allternativ. Därför möts patienter och klienter också idag av lekmän ute i verksamheterna vars enda merit är att dom själva lyckats bli drogfria och återanpassade.
Kommunerna behöver bli noggrannare i sina beställningar. Statistik behöver förberedas genom mätbara insatser och vetenskapligt byggda metoder och insatser måste lyftas in i behandlingsrummen.
Vi tänker att vi vill göra en insats här och bygger därför en helt ny slags beroendeterapeututbildning med Stordala som plattform. Hösten 2017 gör vi ett första intag och utbildningen kommer att göras i fyra terminer och i fyra block där man har möjlighet att bygga utbildningen utifrån sina yrkesmässiga behov. För att nå examen behöver man dock göra alla fyra och för certifiering i olika nivåer se till att examinera sig i ett antal evidensbaserade program som ligger i kursplanen.

Lite om detta nu. Mer kommer…

Fler nyheter

Välkommen Isak!

Isak Netzler tillträder sin tjänst hos oss på Stordala i juni 2024 och han...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...