Stordala nyheter

Anhörigprogrammet CRAFT på Stordala

Stordala kan erbjuda Community Reinforcement Approach and Family Training som har utformats i anslutning till Community Reinforcement Approach (CRA) och är en manualbaserad intervention som utvecklats i USA för att hjälpa närstående, t.ex. föräldrar, syskon, partners, men även nära vänner, att förmå en person med missbruksproblem att söka och påbörja behandling.

Interventionen syftar också till förbättrade familjerelationer och förbättrad hälsa och väl-befinnande hos den anhörige – oavsett om den missbrukande personen påbörjar behandling eller inte.

Träffar en gång per vecka, tre timmar per träff.
Omfattning: 12 veckor och bör kombineras med efterföljande uppföljningar.

Kontakta Per O Söderberg på 0707-775166 för vidare information och beställning

Fler nyheter

Verksam behandling av...

En liten uppdatering av Stordalas insatser och resultat sedan 2019: -Under perioden 2019-2022 har...

Får man betalt som familjehem?

Får man betalt som familjehem? Som familjehem hos oss får ni givetvis ekonomisk ersättning...

Behandling av spelberoende

Hos oss på Stordala sker behandlingen individuellt och omfattar åtta sessioner om två timmar...