Stordala nyheter

Anhörigprogrammet CRAFT på Stordala

Stordala kan erbjuda Community Reinforcement Approach and Family Training som har utformats i anslutning till Community Reinforcement Approach (CRA) och är en manualbaserad intervention som utvecklats i USA för att hjälpa närstående, t.ex. föräldrar, syskon, partners, men även nära vänner, att förmå en person med missbruksproblem att söka och påbörja behandling.

Interventionen syftar också till förbättrade familjerelationer och förbättrad hälsa och väl-befinnande hos den anhörige – oavsett om den missbrukande personen påbörjar behandling eller inte.

Träffar en gång per vecka, tre timmar per träff.
Omfattning: 12 veckor och bör kombineras med efterföljande uppföljningar.

Kontakta Per O Söderberg på 0707-775166 för vidare information och beställning

Fler nyheter

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...