Stordala nyheter

Anhörigprogrammet CRAFT på Stordala

Stordala kan erbjuda Community Reinforcement Approach and Family Training som har utformats i anslutning till Community Reinforcement Approach (CRA) och är en manualbaserad intervention som utvecklats i USA för att hjälpa närstående, t.ex. föräldrar, syskon, partners, men även nära vänner, att förmå en person med missbruksproblem att söka och påbörja behandling.

Interventionen syftar också till förbättrade familjerelationer och förbättrad hälsa och väl-befinnande hos den anhörige – oavsett om den missbrukande personen påbörjar behandling eller inte.

Träffar en gång per vecka, tre timmar per träff.
Omfattning: 12 veckor och bör kombineras med efterföljande uppföljningar.

Kontakta Per O Söderberg på 0707-775166 för vidare information och beställning

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...