Stordala nyheter

Tillståndsplikt för konsulentsstödda familjehem 15 april 2017

Från och med den 15 april 2017 krävs tillstånd för att bedriva konsulentstödd familjehemsverksamhet. Stordala har via RFF aktivt verkat för att detta ska genomföras för att vi ska få en bättre reglering av marknaden och säkra kvaliteten på insatserna. Genom vår certifieringen är vi väl förberedda och har för avsikt att så snart det blir möjligt lämna in vår ansökan till IVO om tillstånd.
Detta ska vara gjort innan 1:a april 2018 för befintliga verksamheter. Nya verksamheter måste söka tillstånd from 15 april 2017.

Fler nyheter

Verksam behandling av...

En liten uppdatering av Stordalas insatser och resultat sedan 2019: -Under perioden 2019-2022 har...

Får man betalt som familjehem?

Får man betalt som familjehem? Som familjehem hos oss får ni givetvis ekonomisk ersättning...

Behandling av spelberoende

Hos oss på Stordala sker behandlingen individuellt och omfattar åtta sessioner om två timmar...