Stordala nyheter

Tillståndsplikt för konsulentsstödda familjehem 15 april 2017

Från och med den 15 april 2017 krävs tillstånd för att bedriva konsulentstödd familjehemsverksamhet. Stordala har via RFF aktivt verkat för att detta ska genomföras för att vi ska få en bättre reglering av marknaden och säkra kvaliteten på insatserna. Genom vår certifieringen är vi väl förberedda och har för avsikt att så snart det blir möjligt lämna in vår ansökan till IVO om tillstånd.
Detta ska vara gjort innan 1:a april 2018 för befintliga verksamheter. Nya verksamheter måste söka tillstånd from 15 april 2017.

Fler nyheter

Radiointervjuer kring...

Vi blir uppringda i början av april -23 av radion för att uttala oss...

Avtal med 290 kommuner

Idag tecknade Stordala via Adda Inköpscentral ramavtal med Sveriges samtliga 290 kommuner gällande stödboende.Avtalet...

Välkommen till oss Therese!

Therese är vår nye familjehemskonsulent. Hon är socionom med lång erfarenhet av omsorg och...