Stordala nyheter

Tillståndsplikt för konsulentsstödda familjehem 15 april 2017

Från och med den 15 april 2017 krävs tillstånd för att bedriva konsulentstödd familjehemsverksamhet. Stordala har via RFF aktivt verkat för att detta ska genomföras för att vi ska få en bättre reglering av marknaden och säkra kvaliteten på insatserna. Genom vår certifieringen är vi väl förberedda och har för avsikt att så snart det blir möjligt lämna in vår ansökan till IVO om tillstånd.
Detta ska vara gjort innan 1:a april 2018 för befintliga verksamheter. Nya verksamheter måste söka tillstånd from 15 april 2017.

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...