Stordala nyheter

Stordalas utbildningar

Stordala erbjuder utbildningar i följande program:

CRA
Community Reinforcement Approach (CRA) är en manualbaserad metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Den bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi och utvecklades i USA på 1960-talet.

MI
Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. MI utvecklades under1980–1990-talen av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick.

MET
Motivationshöjande behandling är en behandling som syftar till att uppmuntra och utveckla motivation till förändring av alkoholkonsumtionen hos personer med alkoholberoende och ligger till grund för vårt bedömningssamtal. I MET arbetar behandlaren med att stödja patientens förmåga att fatta ett välgrundat beslut om förändring.

Audit/Dudit
AUDIT är ett instrument för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion. Instrumentet är ursprungligen utarbetat av World Health organisation (WHO). DUDIT är ett bedömningsinstrument som används för att identifiera personer med drogrelaterade problem.

Kontakta Per O Söderberg för vidare information och beställning 0707-775166

Fler nyheter

Välkommen Isak!

Isak Netzler tillträder sin tjänst hos oss på Stordala i juni 2024 och han...

Nya medarbetare i vårt...

Under mars anställer vi två nya medarbetare. En socionom och en kontaktperson till vårt...

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...