Stordala nyheter

Högt spel inom beroendevården

När beroendeterapeuter talar om att klienten behöver slå i botten innan en insats är möjlig så riskerar denne klientens liv. Alltid.
Jag vet att detta otyg fortfarande lever kvar inom branschen och fick höra om det så sent som i förra veckan. En klient som inte lyckades upprätthålla sin nykterhet återföll och behandlingshemmet han vistades på uppmanade socialtjänsten att skriva ut honom eftersom han inte ”var tillräckligt motiverad”.
Den vårdinsats man istället rekommenderade var alltså utskrivning och återgång i missbruk så att han skulle ”slå i botten” och sedan slokörad återkomma för vidare behandling.

Det är ett högt spel med människors liv och det återspeglar en kompetensnivå hos utföraren som gör det omöjligt att möta beroendeutvecklingen i ett tidigare skede. Begränsad kunskap om människan med beroendet och en generell uppfattning kring beroendets dynamik.

Vi behöver ett större engagemang hos vårdgivarna och en djupare kunskap kring beroendefrågorna utifrån ett individperspektiv.

Fler nyheter

Stordala på mässa igen

Vi på Stordala har inte deltagit vid några mässor sen 2016 men nu blir...

Guldsigill till Stordala...

Stordala Vård och Omsorg klassificeras i Riskklass 5 och erhåller därmed ett Guldsigill. Företag...

Välkommen Pia!

Vad vore ett team utan en psykolog, tänker vi. Nu välkomnar vi Pia Norgren...