Stordala nyheter

Certifiering

Stordala bedriver en certifierad verksamhet.

Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård (RFF) har under många år drivit frågan om att verksamheter, som bedriver konsulentstödd familjehemsvård ska ha tillstånd till detta och därmed stå under IVO:s tillsyn.

I avvaktan på att ett sådant förslag genomförs beslutade RFF vid årsmötet 2014 att certifiera sina medlemmars verksamheter. Ett kvalitetsäkringsprotokoll har tagits fram med 21 kvalitetskriterier som ska vara uppfyllda för att medlemmen ska bli certifierad.

Kvalitetskriterierna är:

RFF har uppdragit åt en utomstående person att vara certifieringsansvarig. Uppgiften är att bekräfta att verksamheterna uppfyller certifieringskraven.
Syftet med detta arbete är att säkerställa att de placerade får bra och rättssäker omvårdnad och att familjehemsföräldrarna/familjehemsvärdarna får det stöd och den handledning som de har rätt till.

Kommunerna ska känna till att när de anlitar någon(t) av RFF:s certifierade medlemsenheter, så håller dessa hög kvalitet när det gäller såväl verksamheten som sådan, personalens kompetens och arbetet gentemot familjehemmen.

Fler nyheter

Policyarbete, ansvar...

Det är oerhört viktigt att företag och organisationer tar policyarbetet på allvar. När tillbudet...

Anbud och ambition

Efter tre års framgångsrikt avtalssamarbete mellan Stordala och Uppsala kommun skickade vi igår den...

Lediga platser

Just nu har vi tre lediga platser i våra familjehem. Belägna kring Uppsala och...