Stordala familjehem

VAD VI SÖKER HOS ETT FAMILJEHEM

Empati och trygghet är två komponenter som är starkt knutna till varandra. Många av oss tar dessa ord för givet och ser det som en självklar gemensam nämnare till en sund uppväxt. Dessvärre är verkligheten annorlunda för många barn idag. Känner du att du kan identifiera dig med dessa ord? Känner du att du i gengäld besitter de karaktäristiska egenskaper som dessa ord utstrålar och vill dela med dig och hjälpa oss att skapa en bättre framtid och ett bättre samhälle?

Nu har du chansen att smälta samman dina varma tankar och idéer.

Vi söker familjehem vars grundfundament utgörs av just dessa två enkla ord. Du får chansen att bevisa att dessa ord inte nödvändigtvis endast är fångade i sitt begrepp, språk och i de ramar som format dina värderingar, för du kan dela med dig – delad glädje är ju som bekant dubbel glädje.

Det viktigaste är inte att du har (eller saknar) kunskap och rutin kring bedrivandet av familjehem, även om erfarenheten är ett plus. Det viktigaste är att du är medveten om att uppdraget är mångfasetterat där både tid och engagemang är viktiga beståndsdelar. Till förfogande har du vår handledning och stöttning. Din familjekonstellation må skilja sig från grannens, det spelar ingen roll så länge vardagen du erbjuder är trygg och förutsägbar.

Om du har erfarenhet från arbete med missbruk och psykiatri har du en fördel då du vet hur du kan angripa den problematik vars strukturer kan verka beständiga. Vi är i behov av ditt kunnande och din yrkesvana. Har du dessutom kvadratmeter i form av bredvidboende, som uthyrningsdel eller stuga på gården, för stöd till ungdomar och vuxna som behöver ett självständigt träningsboende med dina vingar som skydd är vi extra angelägna om ett samarbete med dig.

Din insats gör skillnad. Den trygghet som ditt hem kan erbjuda, och den empati som du kan erbjuda är (och kommer förbli) essentiellt för en annan människas liv.

Poeten Joseph Brodsky skrev ”Minnet är ett substitut för den svans som vi förlorat under loppet av evolutionsprocessen”. Nu har du möjligheten till att ge en annan medmänniska ett vackert minne som varar livet ut.

Specialister på beroendevård och missbruk. Stordala vård & omsorg