Missbruk e-hälsa TripleA

UTBILDNING OCH E-HÄLSA

Beroendeterapeututbildning

Som beroendeterapeut arbetar du med människor i olika utsatta livssituationer. Beroendeterapeut utbildningen betonar därför människan som en del i ett socialt system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en fram­trädande plats i utbildningen. Du får en teoretisk och praktisk yrkesutbildning i socialt arbete och en bred kompetens att arbeta såväl förebyggande som stödjande och behandlande.

Beroendeterapeutsutbildningen är en generalist/specialistutbildning inom huvudområdet beroendevård. Med generalistutbildning menas att utbildningen ska ge breda kunskaper inom beroendevård och bredd i kunskaper kring vetenskaplig teori och metod vilket ger kvalificerade kunskaper, färdigheter och kompetens för behandlande arbete i praktiken. Detta möjliggör för nyexaminerade beroendeterapeuter att arbeta inom stora delar av det behandlande arbetsfältet för missbruksvården.

Utbildningen kan leda till arbete inom många olika verksamhetsfält som socialtjänst, hälso- och sjukvård, inom frivillig- och privatsektor, samt inom internationellt socialt arbete.

E-hälsa och digitalt vårdstöd ligger i vår samtid. Därför har vi tätposition och nära samarbete med utvecklingen av vårdsystemet Previct. Vi utbildar i det nyaste stödsystemet i branschen.
Genom begreppet m-Hälsa antyder vi att det ska finnas i en mobilitet i stödsystemet och att ska medge rörlighet samt finnas en individ i andra änden. Det mobilen också innebär är att den finns inom en armslängds avstånd, vilket kan vara värt att fundera på som kontrast till den vanliga vården.

 

Specialister på beroendevård och missbruk. Stordala vård & omsorg