Skärmavbild 2018-11-23 kl. 08.12.23

Stordala och Uppsala kommun mot spelberoende

I vårt samarbete med Uppsala kommun kring enskilda insatser mot spelmissbruk och spelberoende har vi nu kommit igång ordentligt. Bekymrade och plågade Uppsalabor kommer till vår mottagning för 8 veckors primärbehandling. Efter dessa åtta veckor tillkommer tio månaders eftervård. Den sker i grupp och har för avsikt att stärka den gynnsamma förändring som kommit till. […]

Skärmavbild 2018-11-12 kl. 14.32.24

Dataspelsberoende behandlas på Stordala

Dataspelsberoende kommer senare i år att erkännas som en sjukdom av världshälsoorganisationen WHO. Beroendet av data-, tv- eller olika onlinespel kommer att listas i den elfte upplagan av WHO:s klassificeringssystem för olika diagnoser (ICD), som kommer i juni, meddelar WHO:s talesman Tarik Jasarevic. Hur stort problemet är går ännu inte att säga, enligt WHO-talesmannen. ICD är det diagnossystem som används i de […]

Skärmavbild 2017-11-16 kl. 05.38.07

Vi tecknar nytt avtal

För att säkra kommande psykologinsatser och garantera tillgång till neuropsykologiska utredningar både i vår öppenvård och i våra boenden tecknar Stordala nu avtal med Mix Medicare. I uppdrag som omfattar t.ex. behandlingfamilj vill vi också i fortsättningen kunna garantera tillgången på psykologkompetens. Det gör vi nu genom detta avtal. Vårt fokus ligger på kvalificerade individuella […]

Skärmavbild 2017-03-16 kl. 05.29.24

Digitalt nykterhetsstöd hos Stordala

Vi erbjuder digitalt stöd vid nykterhetskontroller sedan många år tillbaka. Våra kunder är ofta företag med oro för medarbetare som tycks förlorat kontrollen över sin alkoholkonsumtion. Andra gånger är kunden privatperson med krav från familjen om att kunna uppvisa nykterhet av olika anledningar. Vårt stöd innebär att vi efter intervju kopplar upp en alkoholmätare mot […]

Skärmavbild 2019-08-31 kl. 12.56.25

Tillståndspliktiga verksamheter i Stordala

Våra verksamheter Stordalas Konsulentstödda jour- och familjehemsverksamhet, behandlingsfamiljer och Stordala stödboende är tillståndspliktiga verksamheter som bedrivs under IVO:s tillsyn. Fokus och målgrupp Inom Stordala Vård & Omsorg fokuserar vi på individen genom att hitta lösningar för ungdomar och barn som har behov av ett alternativ till kommunens egna jour- och familjehem, HVB eller SiS. Vi […]

Individanpassad beroendevård

”Cancervården har över lag kommit långt när det gäller att välja medicinsk behandlingstyp utifrån patientens – och tumörens – olika egenskaper, som till exempel genprofil. Nu menar forskaren och sjuksköterskan Marlene Malmström att det är dags att på allvar ta individtänket till omvårdnaden. – Över lag är vi inom vården dåligt rustade att möta människor […]

file1-6

Personal och resurser i vårt stödboende

Boendestödjarna arbetar vardagar och helger och är tillgängliga för de boende dygnet runt på telefon. Innehållet och intensiteten i boendestödjarnas insats bestäms av socialtjänstens önskemål och de boendes behov. Personalen har lång erfarenhet av stödboende och familjehemsvård, placeringar med utländsk härkomst och pedagogisk vägledning. Två av våra beteendevetare arbetar med behandlingsplaner och upprätthåller kontakter med […]

Skärmavbild 2019-01-15 kl. 05.39.38

Bra för dem som bäst behöver oss

Våra konsulentstödda familjehem, våra stödboenden och vårt välfungerande öppenvårdssamarbete skapar möjlighet till omfattande och verksamma insatser. Vi är specialiserade på ungdomar med begynnande missbruk och kriminalitet och får ofta uppdrag som andra tvekar inför. Tillsammans med Luthagens Öppenvård som finns alldeles intill våra egna lokaler skräddarsyr vi upplägg åt den placerade ungdomen. Vi är lätta […]

Skärmavbild 2017-03-16 kl. 05.29.24

Stordala först ut med digitalt stöd

Stordala erbjuder olika möjligheter till digitala lösningar inom flera områden. E-hälsa och digitalt vårdstöd finns i vår samtid. Därför har grundarna till Stordala sedan flera år tillbaka tillsammans med Akademiska sjukhuset deltagit i forsknings- och utvecklingsprojekt för att kunna erbjuda effektiva verktyg som stärker vårt behandlingsarbete. Samtal och utredning Genom ett säkert digitalt vårdrum kan […]