Skärmavbild 2019-04-05 kl. 05.10.09

Öppna insatser för spelmissbruk

Via vårt avtal med Uppsala kommun och ett antal privata uppdragsgivare har vi nu också vårt eftervårdsprogram i rullning. I eftervården till vårt primära spelmissbruksprogram träffas klienter och jämför med och motgångar i samarbete med våra specialutbildade spelberoendeterapeuter. Träffarna är vid två tillfällen i månaden och mycket uppskattade. Uppföljning och repetition är viktigt.

Skärmavbild 2019-04-05 kl. 05.10.09

Vår personal utbildas i Nya Kälvestensmetoden

Nya Kälvestenmetoden är en utredningsmetod som har till syfte att utreda blivande familjehem och adoptivföräldrar som vill ta emot barn som behöver en extrafamilj. De familjer som väljs måste ha tid, plats samt känslomässig tillgänglighet och ett reflekterande sinnelag. Utredningen består av registerkontroll, hembesök och intervju, enligt socialstyrelsens rekommendationer. Nya Kälvesteinintervjun analyseras av en utomstående […]

Behandling

Uppdragsavtal med börsintroducerad byggherre

Stordala tecknade i veckan som gick ytterligare ett leverantörsavtal med en av Sveriges största byggherrar. Vi har sedan tidigare ett väl fungerande samarbete inom området Behavioural Change Management och polykliniska insatser men går nu också in i genomförandet av inneliggande vård. I den delen samarbetar vi med en rad väl fungerande behandlingshem och ser på […]

ramavtal (kopia)

Stordalas företagsstöd är ett kunskapsföretag

Stordala Business Cover är ett kunskapsföretag inom skadligt bruk och beroende. Vi erbjuder våra tjänster till arbetsgivare och privatpersoner. Vi hjälper dig som arbetsgivare att tidigare upptäcka och hantera skadligt bruk kopplat till alkohol, droger, läkemedel och spel och tar ett helhetsansvar för hela rehabiliteringsprocessen, från utredning till individanpassad behandling och uppföljning. Som arbetsgivare har du även […]

Skärmavbild 2018-11-11 kl. 18.55.00

Stordala stödboende för unga mellan 16-20 år

Vårt stödboende i lägenheter välkomnar ungdomar i ålder 16-20 år, som: är i behov av strukturerat stödprogram har psykosociala svårigheter har tidigare missbruksproblematik har behov av ett boende med dagligt stöd och färdighetsträning har vistats på behandlingshem eller motsvarande och som inte kan återvända till sin tidigare miljö är i behov av samhällsintegrering behöver alternativ till familjehem […]

Stordala familjehem

Stordala i avtal med Stockholms stad

Stockholms stad upphandlar kvalificerade aktörer för konsulentstödda familjehem, jourhem och behandlingsfamiljer och Stordala erhåller tilldelning i samtliga kategorier. Stockholms stad är Sveriges folktätaste kommun med 960,000 invånare och vi ser nu fram emot ett utvecklande samarbete både inom området jour- och familjehem såsom behandlingsinsatser.

file1-6

Ledig plats just nu i en stödboendelägenhet i Uppsala.

Strukturerat och individuellt stödboende   Stordala stödboende är ett privat stödboende som arbetar med ungdomar inskrivna i lägenhetsprogram i och kring Uppsala. Företaget har en mångårig erfarenhet av tränings- och stödboende som riktar sig främst till ungdomar från 16 år med olika typer av problematik (SoL och LVU) och som behöver stöd för att klara ett eget boende, […]