Behandling

Uppdragsavtal med börsintroducerad byggherre

Stordala tecknade i veckan som gick ytterligare ett leverantörsavtal med en av Sveriges största byggherrar. Vi har sedan tidigare ett väl fungerande samarbete inom området Behavioural Change Management och polykliniska insatser men går nu också in i genomförandet av inneliggande vård. I den delen samarbetar vi med en rad väl fungerande behandlingshem och ser på […]

ramavtal (kopia)

Stordalas företagsstöd är ett kunskapsföretag

Stordala Business Cover är ett kunskapsföretag inom skadligt bruk och beroende. Vi erbjuder våra tjänster till arbetsgivare och privatpersoner. Vi hjälper dig som arbetsgivare att tidigare upptäcka och hantera skadligt bruk kopplat till alkohol, droger, läkemedel och spel och tar ett helhetsansvar för hela rehabiliteringsprocessen, från utredning till individanpassad behandling och uppföljning. Som arbetsgivare har du även […]

Skärmavbild 2018-11-11 kl. 18.55.00

Stordala stödboende för unga mellan 16-20 år

Vårt stödboende i lägenheter välkomnar ungdomar i ålder 16-20 år, som: är i behov av strukturerat stödprogram har psykosociala svårigheter har tidigare missbruksproblematik har behov av ett boende med dagligt stöd och färdighetsträning har vistats på behandlingshem eller motsvarande och som inte kan återvända till sin tidigare miljö är i behov av samhällsintegrering behöver alternativ till familjehem […]

Stordala familjehem

Stordala i avtal med Stockholms stad

Stockholms stad upphandlar kvalificerade aktörer för konsulentstödda familjehem, jourhem och behandlingsfamiljer och Stordala erhåller tilldelning i samtliga kategorier. Stockholms stad är Sveriges folktätaste kommun med 960,000 invånare och vi ser nu fram emot ett utvecklande samarbete både inom området jour- och familjehem såsom behandlingsinsatser.

file1-6

Ledig plats just nu i en stödboendelägenhet i Uppsala.

Strukturerat och individuellt stödboende   Stordala stödboende är ett privat stödboende som arbetar med ungdomar inskrivna i lägenhetsprogram i och kring Uppsala. Företaget har en mångårig erfarenhet av tränings- och stödboende som riktar sig främst till ungdomar från 16 år med olika typer av problematik (SoL och LVU) och som behöver stöd för att klara ett eget boende, […]

Skärmavbild 2017-06-21 kl. 13.16.17

En tvådagars kurs i MCT med Peter Myhr på Stordala

Stordala håller under mars 2020 en tvådagars introducerande kurs i Metakognitiv terapi i Uppsala. Här kommer lite information kring innehåll och upplägg. Metakognitiv terapi MCT: Teori och kliniska tillämpningar  Föreläsare: Peter Myhr, ordförande i svenska föreningen för MCT, kommer att ge en allmän introduktion till Metakognitiv terapi (MCT) och dess grundläggande principer och tekniker och […]

Skärmavbild 2017-06-21 kl. 13.16.17

Utbildning i Metakognitiv terapi (MCT) på Stordala

Stordala bjuder tillsammans med Peter Myhr in till en tvådagars uppdragsutbildning i Metakognitiv terapi i Uppsala. Peter Myhr är psykolog, psykoterapeut och psykoterapi- handledare och har god erfarenhet av MCT. Utbildningen kommer att ge en grundläggande inblick i vad MCT är och hur den används kliniskt. Metakognitiv terapi (MCT) är en evidensbaserad behandling vid generaliserat […]

Skärmavbild 2018-11-23 kl. 08.12.23

Stordala och Uppsala kommun mot spelberoende

I vårt samarbete med Uppsala kommun kring enskilda insatser mot spelmissbruk och spelberoende har vi nu kommit igång ordentligt. Bekymrade och plågade Uppsalabor kommer till vår mottagning för 8 veckors primärbehandling. Efter dessa åtta veckor tillkommer tio månaders eftervård. Den sker i grupp och har för avsikt att stärka den gynnsamma förändring som kommit till. […]

Skärmavbild 2018-11-12 kl. 14.32.24

Dataspelsberoende behandlas på Stordala

Dataspelsberoende kommer senare i år att erkännas som en sjukdom av världshälsoorganisationen WHO. Beroendet av data-, tv- eller olika onlinespel kommer att listas i den elfte upplagan av WHO:s klassificeringssystem för olika diagnoser (ICD), som kommer i juni, meddelar WHO:s talesman Tarik Jasarevic. Hur stort problemet är går ännu inte att säga, enligt WHO-talesmannen. ICD är det diagnossystem som används i de […]

Skärmavbild 2017-11-16 kl. 05.38.07

Vi tecknar nytt avtal

För att säkra kommande psykologinsatser och garantera tillgång till neuropsykologiska utredningar både i vår öppenvård och i våra boenden tecknar Stordala nu avtal med Mix Medicare. I uppdrag som omfattar t.ex. behandlingfamilj vill vi också i fortsättningen kunna garantera tillgången på psykologkompetens. Det gör vi nu genom detta avtal. Vårt fokus ligger på kvalificerade individuella […]