file1-6

Personal och resurser i vårt stödboende

Boendestödjarna arbetar vardagar och helger och är tillgängliga för de boende dygnet runt på telefon. Innehållet och intensiteten i boendestödjarnas insats bestäms av socialtjänstens önskemål och de boendes behov. Personalen har lång erfarenhet av stödboende och familjehemsvård, placeringar med utländsk härkomst och pedagogisk vägledning. Två av våra beteendevetare arbetar med behandlingsplaner och upprätthåller kontakter med […]

Skärmavbild 2019-01-15 kl. 05.39.38

Bra för dem som bäst behöver oss

Våra konsulentstödda familjehem, våra stödboenden och vårt välfungerande öppenvårdssamarbete skapar möjlighet till omfattande och verksamma insatser. Vi är specialiserade på ungdomar med begynnande missbruk och kriminalitet och får ofta uppdrag som andra tvekar inför. Tillsammans med Luthagens Öppenvård som finns alldeles intill våra egna lokaler skräddarsyr vi upplägg åt den placerade ungdomen. Vi är lätta […]

Skärmavbild 2017-03-16 kl. 05.29.24

Stordala först ut med digitalt stöd

Stordala erbjuder olika möjligheter till digitala lösningar inom flera områden. E-hälsa och digitalt vårdstöd finns i vår samtid. Därför har grundarna till Stordala sedan flera år tillbaka tillsammans med Akademiska sjukhuset deltagit i forsknings- och utvecklingsprojekt för att kunna erbjuda effektiva verktyg som stärker vårt behandlingsarbete. Samtal och utredning Genom ett säkert digitalt vårdrum kan […]

focus

Öppenvård för missbruk och beroende

Stordalas öppenvård i Uppsala city vänder sig till personer som upplever att dom fått problem med alkohol, spel eller narkotiska preparat. Hos oss får du snabb och verksam hjälp direkt och du kan komma som medarbetare, privatkund eller på uppdrag från kommunen. Vi har lång erfarenhet av enskild samtalsterapi men också av att jobba med […]

Skärmavbild 2017-03-16 kl. 05.29.24

EU´s utvecklingsfond finansierar Previct Drugs

För er som känner till vår tidiga koppling till Kontigo Care kan vi bjuda på glädjande och prestigefulla nyheter inom det tekniska stödet i beroendevården: Kontigo Care AB (publ) har preliminärt beviljats medel motsvarande ca 50 000 Euro ur EU’s utvecklingsfond Horizon 2020 SME Instrument phase 1 för att investeras i utvecklingsprojektet Previct Drugs. Beskedet […]

Skärmavbild 2018-11-11 kl. 18.55.00

Stordalas tillståndspliktiga stödboende för unga mellan 16-20 år

Vårt stödboende i lägenheter välkomnar ungdomar i ålder 16-20 år, som: är i behov av strukturerat stödprogram har psykosociala svårigheter har tidigare missbruksproblematik har behov av ett boende med dagligt stöd och färdighetsträning har vistats på behandlingshem eller motsvarande och som inte kan återvända till sin tidigare miljö är i behov av samhällsintegrering behöver alternativ till familjehem […]

Stordala Business cover alkohol drog problem arbetslivet

Sustainable change

Sustainable change in addiction care comes with individual approaches. It is up to the healthcare provider to maintain such quality that effective rehabilitation can be delivered. One cannot under any circumstances accuse the sick of his illness. Time to take responsibility for the quality of addiction care.

focus

Stordala och Växaenheten inleder samarbete

Stordala Vård & omsorg och Växaenheten inleder ett samarbete kring behandlingsinsatser och samtalsstöd i Uppsalaregionen. Med våra kvalificerade öppenvårdsinsatser hoppas vi kunna bidra till Växaenhetens goda utveckling. Växaenheten jobbar precis som vi inom Stordala med individuella lösningar inom beroendevården. Samsynen är viktig liksom viljan att med hårt arbete skapa goda förutsättningar för våra klienter. Om […]

Skärmavbild 2019-02-06 kl. 11.26.14

Vad vi menar med ”individen i fokus”

Stordalas uppdrag väldigt ser olika ut när det kommer till utförandet. Det kan handla om plats, typ av insats och olika utredningar. Våra olika uppdragsgivare kan redogöra för problemet men vet inte riktigt hur man ska nå fram med lösningen. Vi skulle kunna kräva att all vår verksamhet ska utföras i våra lokaler inne i […]