Skärmavbild 2017-03-16 kl. 05.29.24

Internetbehandling är idag den säkraste insatsen

Vi behandlar sen 2015 klienter från företag och kommuner med digitalt stöd. Via krypterade videosamtal och nykterhetskontroll på distans kan vi gå vidare i redan påbörjade insatser men också starta upp nya allt eftersom behoven uppstår. Välkommen att kontakta PO Hevius på 010-1775600 eller via mail på po@stordala.se för vidare information.

Skärmavbild 2018-12-19 kl. 14.18.48

IVO-anmälan av vår verksamhet

Vi upplever just nu en period av okynnesanmälningar av vår verksamhet till IVO och andra organisationer. Någon person med otillräcklig kunskap om vår verksamhet har gjort sig omaket att anmäla oss för en serie brister och felaktigheter som inte föreligger. IVO är inte något vi räds. Vi har som aktiva och certifierade medlemmar i RFF […]

Skärmavbild 2019-04-05 kl. 05.10.09

Öppna insatser för spelmissbruk

Via vårt avtal med Uppsala kommun och ett antal privata uppdragsgivare har vi nu också vårt eftervårdsprogram i rullning. I eftervården till vårt primära spelmissbruksprogram träffas klienter och jämför med och motgångar i samarbete med våra specialutbildade spelberoendeterapeuter. Träffarna är vid två tillfällen i månaden och mycket uppskattade. Uppföljning och repetition är viktigt.

Skärmavbild 2019-04-05 kl. 05.10.09

Vår personal utbildas i Nya Kälvestensmetoden

Nya Kälvestenmetoden är en utredningsmetod som har till syfte att utreda blivande familjehem och adoptivföräldrar som vill ta emot barn som behöver en extrafamilj. De familjer som väljs måste ha tid, plats samt känslomässig tillgänglighet och ett reflekterande sinnelag. Utredningen består av registerkontroll, hembesök och intervju, enligt socialstyrelsens rekommendationer. Nya Kälvesteinintervjun analyseras av en utomstående […]

Behandling

Uppdragsavtal med börsintroducerad byggherre

Stordala tecknade i veckan som gick ytterligare ett leverantörsavtal med en av Sveriges största byggherrar. Vi har sedan tidigare ett väl fungerande samarbete inom området Behavioural Change Management och polykliniska insatser men går nu också in i genomförandet av inneliggande vård. I den delen samarbetar vi med en rad väl fungerande behandlingshem och ser på […]