Missbruk e-hälsa TripleA

Informationsdag för HR och chefer

I oktober kommer Stordala att hålla en utbildning- och informationsdag för HR, ledare och chefer kring missbruk på arbetsplatsen. -Hur kan problemet se ut -Arbetsrättsligt och juridiskt. -Bemötande. -Metoder och åtgärder som fungerar Utbildningen genomförs av erfarna experter inom de områden som berörs och det lämnas utrymme för diskussion och reflektion. Välkomna att kontakta Lars […]

Skärmavbild 2018-04-16 kl. 16.45.32

Stordala tecknar samarbetsavtal med Doktor.se

Stordala tecknar avtal med Doktor.se. Doktor.se är en medlemstjänst som erbjuder en personlig och omfattande service inom vård till sina medlemmar. Bland annat så svarar alltid specialiserad vårdpersonal inom 3 minuter om man ringer eller chattar. Doktor.se har en omfattande organisation med specialistsjuksköterskor, läkare och psykologer, för att kunna hantera alla ärenden. Nu ansluter Stordala […]

Stordala familjehem

Våra förstärkta familjehem

Inom Stordala Stöd & familj fokuserar vi på individen genom att hitta lösningar för ungdomar och barn som har behov av ett alternativ till kommunens egna jour- och familjehem, HVB eller SiS. Vi har samarbete med kompetenta och utredda jour- och familjehem som stöttas och handleds av våra familjehemskonsulenter. Vid behov kopplas utredning, provtagning, insatser […]

Missbruk e-hälsa TripleA

Det nya med Stordala Business Cover

Stordala Vård och Omsorg AB är ett företag i stark utveckling där vi i stor utsträckning tar hjälp av tekniska lösningar i kontakten med individer som har ett beroende. Stordala var ett av de första företagen som bland annat tog fasta på den medicintekniskt prövade produkten Triple A där samtliga av vår personal har deltagit […]

Skärmavbild 2018-02-26 kl. 08.34.36

Grundat av experter på missbruk och beroende

Stordalas företagsstöd (Stordala Business Cover) har vuxit fram ur vår långa erfarenhet av kliniskt arbete i  beroendevård och i kombination med att vi själva varit arbetsgivare och i ledande befattningar. Vi kan genom egna erfarenheter arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och vi är experter på alla typer av missbruksproblematik. Vi erbjuder: Utbildningar för ledning och HR Processledning Kvalificerade […]

Skärmavbild 2018-02-26 kl. 07.44.57

Beroendet vilar aldrig

Även om konsumtionen inte pågår dygnets alla timmar eller årets alla dagar finns det där hela tiden. Konsekvenserna brukar komma och många gånger syns det i förändrande beteenden som att individen blir tröttare, mer okoncentrerad och kanske lättretlig. Inom Stordala/KumTura ser vi människan som heterogen och att lösningen måste därför också vara heterogen. Vi bygger […]

Skärmavbild 2017-11-16 kl. 05.38.07

Vi tar bara betalt för det vi gör. Naturligtvis!

Stordala Business Cover- Vårt företagsstöd Att arbeta med klienter som är i missbruk kan innebära att klienterna vill avsluta sina behandlingar. Avslutsorsaken kan vara många men vi ser det som att vi har ett ansvar att tillsammans med klient och remittent utveckla lösningar som ligger inom klientens referensram. Därför tar vi aldrig betalt för mer […]