Skärmavbild 2017-11-16 kl. 05.38.07

Ny medarbetare

Våra konsulentstödda familjehem får en ny medarbetare. Från tidigare tjänster inom myndighet kommer nu Lisa Joof att ansluta teamet. Lisa är beteendevetare med den specialkompetens som tjänsten kräver. -Välkommen Lisa!

Skärmavbild 2018-01-02 kl. 19.31.17

Hög självmordsrisk vid spelberoende

En studie från Lunds Universitet visar att på självmord är 15 gånger vanligare hos personer med spelmissbruk. När det finns annan problematik samtidigt så ökar risken ytterligare. Studien bygger på registerdata från Socialstyrelsens nationella patientregister och dödsorsaksregister och syftade till att klarlägga kopplingen mellan spelberoende och ökat antal dödsfall på grund av suicid, men även […]

Skärmavbild 2019-01-03 kl. 09.02.01

Stordala Stödboende erbjuder följande innehåll

Vilket stöd som ges bestäms tillsammans med den placerade och handläggare från socialtjänsten. Det är viktigt att stödet blir rätt utformat, inte för litet men inte heller för stort. Exempel på områden där stöd kan ges: Boende När man bor i en egen lägenhet är det viktigt att kunna städa den, både toaletten, köket och resten av […]

Stordala familjehem

Stordalas konsulentstödda familjehem växer

Under första kvartalet 2019 kommer vi att komplettera vår familjehemsverksamhet med ytterligare en familjehemsutredare och konsulent. Presentation av den nya konsulenten kommer senare. Efterfrågan på våra tjänster är stor och för att kunna svara an bättre på den stora efterfrågan anställer vi nu ytterligare en konsulent. Vi har idag ramavtal med 126 av Sveriges kommuner […]

Skärmavbild 2019-01-03 kl. 09.02.01

Öppenvård med stödboende

Strukturerad och individuell öppenvård i Uppsala Stordala Stödboende bedriver verksamhet med tillstånd från IVO och är ett företag med mångårig erfarenhet av specialiserad öppenvård som riktar sig främst till ungdomar från 16 år med olika typer av problematik och som behöver stöd för att klara ett eget boende, skolgång eller arbetsliv. Vi skräddarsyr insatsen efter ungdomens […]

Skärmavbild 2018-12-31 kl. 10.42.53

Vi jobbar aktivt med CSR

Vi på Stordala arbetar aktivt med CSR* och känner ett behov av att visa både oss själva och våra klienter vikten av att ge tillbaka till samhället och att vi gemensamt kan få vara en del av någonting större än oss själva. Vi gör det också helt enkelt för att vi kan och att vi av […]

Skärmavbild 2018-11-11 kl. 18.55.00

Stordalas stödboende för unga mellan 16-20 år

Vårt stödboende i lägenheter välkomnar ungdomar i ålder 16-20 år, som: är i behov av strukturerat stödprogram har psykosociala svårigheter har tidigare missbruksproblematik har behov av ett boende med dagligt stöd och färdighetsträning har vistats på behandlingshem eller motsvarande och som inte kan återvända till sin tidigare miljö är i behov av samhällsintegrering behöver alternativ till familjehem […]