focus

Öppenvård

Stordala bedriver strukturerad öppenvård i form av kognitiv samtalsterapi med utbildade terapeuter med lång erfarenhet. Till oss kommer personer med skiftande problematik men vi har genom åren fått ett starkt fokus på riskbruk, missbruk och beroende av alkohol, spel och narkotika. Kontakta oss gärna för vidare information på 010-1775600 eller via mail på po@stordala.se  

Skärmavbild 2017-04-20 kl. 19.30.52

Castle Craig

Stordala samarbetar via avtal med utvalda behandlingshem i Sverige när vi anser att det behövs stöd från internat för att nå framgång med våra insatser. Vi har också avtal och löpande kontakt med det anrika sjukhuset Castle Craig i Skottland där professionell beroendevård utförts sen början på 80-talet. Ett av Europas främsta behandlingshem. Men främst […]

Skärmavbild 2018-02-26 kl. 07.44.57

Kraftfulla resultat med digitalt stöd

I helgen fick en av våra terapeuter uppleva hur en klient lyckades vända sitt återfall med hjälp av digitalt stöd och regelbunden kontakt via mobilen. Klienten har ett dokumenterat beroende och hade nu under sista semesterveckan trillat dit och börjat dricka. Det såg vi direkt eftersom han lämnade utandningsprov ändå. När vi tog kontakt var […]

Missbruk e-hälsa TripleA

Informationsdag för HR och chefer

I oktober kommer Stordala att hålla en utbildning- och informationsdag för HR, ledare och chefer kring missbruk på arbetsplatsen. -Hur kan problemet se ut -Arbetsrättsligt och juridiskt. -Bemötande. -Metoder och åtgärder som fungerar Utbildningen genomförs av erfarna experter inom de områden som berörs och det lämnas utrymme för diskussion och reflektion. Välkomna att kontakta oss […]

ramavtal (kopia)

Våga samarbete

Stordalas olika verksamhetsgrenar göds samtliga av fruktbara samarbeten med andra aktörer. Det vissa kallar konkurrenter ser vi som tänkbara samarbetspartners. inte alltid, men ofta. Att vara prestigelösa och målinriktade med siktet på största möjliga effekt utifrån minsta möjliga insats hör också till vårt sätt att tänka. Inte utifrån att vi vill maximera vinst utan utifrån […]

Skärmavbild 2018-04-16 kl. 16.45.32

Stordala tecknar samarbetsavtal med Doktor.se

Stordala tecknar avtal med Doktor.se. Doktor.se är en medlemstjänst som erbjuder en personlig och omfattande service inom vård till sina medlemmar. Bland annat så svarar alltid specialiserad vårdpersonal inom 3 minuter om man ringer eller chattar. Doktor.se har en omfattande organisation med specialistsjuksköterskor, läkare och psykologer, för att kunna hantera alla ärenden. Nu ansluter Stordala […]

Stordala familjehem

Våra förstärkta familjehem

Inom Stordala Stöd & familj fokuserar vi på individen genom att hitta lösningar för ungdomar och barn som har behov av ett alternativ till kommunens egna jour- och familjehem, HVB eller SiS. Vi har samarbete med kompetenta och utredda jour- och familjehem som stöttas och handleds av våra familjehemskonsulenter. Vid behov kopplas utredning, provtagning, insatser […]

Missbruk e-hälsa TripleA

Det nya med Stordala Business Cover

Stordala Vård och Omsorg AB är ett företag i stark utveckling där vi i stor utsträckning tar hjälp av tekniska lösningar i kontakten med individer som har ett beroende. Stordala var ett av de första företagen som bland annat tog fasta på den medicintekniskt prövade produkten Triple A där samtliga av vår personal har deltagit […]